Engelsk-dansk oversættelse af "animal waste"

EN

"animal waste" dansk oversættelse

EN

animal waste {kun ental}

volume_up
Some 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
Hvert år må der fjernes omkring 16 millioner t animalsk affald.
This amendment is looking for money to deal with large-scale installations which handle animal waste.
I dette ændringsforslag søges der penge til store installationer, der tager sig af animalsk affald.
We have submitted a regulation on feeding meat and bonemeal in certain cases - we are talking animal waste here.
Vi har fremlagt en forordning om dyremel til foderbrug i bestemte tilfælde - der er tale om animalsk affald.

Eksempelsætninger "animal waste" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI understand the Council's position in seeking to prohibit catering waste in animal feed.
Det er svært at garantere en sikker og risikofri håndtering af madaffaldet.
EnglishThen there is the question of animal waste to herbivores.
Og så er der spørgsmålet om animalske affaldsstoffer til grovfoderædende husdyr.
EnglishSome 16 million tonnes of animal waste have to be disposed of every year.
Hvert år må der fjernes omkring 16 millioner t animalsk affald.
EnglishThis amendment is looking for money to deal with large-scale installations which handle animal waste.
I dette ændringsforslag søges der penge til store installationer, der tager sig af animalsk affald.
EnglishMoreover, there is currently a major proposal before Parliament and the Council for a regulation on animal waste.
I øjeblikket behandler Parlamentet og Rådet et vigtigt forslag om en forordning om husdyrgødning.
EnglishAll options are open in this proposal on animal waste including a total ban, if thought necessary.
Alle muligheder er åbne i dette forslag om husdyrgødning, herunder et totalt forbud, hvis det skønnes nødvendigt.
EnglishWe have submitted a regulation on feeding meat and bonemeal in certain cases - we are talking animal waste here.
Vi har fremlagt en forordning om dyremel til foderbrug i bestemte tilfælde - der er tale om animalsk affald.
EnglishIn regard to the disposal of animal waste we have found that one attempt to avoid risk has faced us with another risk.
Med hensyn til bortskaffelsen af dyreaffald har vi fundet ud af, at forsøget på at undgå én risiko blot har medført en ny.
EnglishIn particular, I support the amendment which was adopted in committee on the use of kitchen waste for animal feed.
Fodring med ubehandlet affald fra køkkener og restauranter er tidligere ofte blevet anset for at være en mulig udløser af svinepest og mund- og klovsyge.
EnglishImportant proposals, for example, on animal waste and on transmissible spongiform encephalopathies, are currently before the Council and Parliament.
I øjeblikket behandler Rådet og Parlamentet f.eks. vigtige forslag om husdyrgødning og smitsom spongiform encephalopati.
EnglishLegislation on catering waste, animal transport, animal welfare, surveillance and disease control must be properly implemented and monitored.
Lovgivningen om køkkenaffald, transport af dyr, dyrevelfærd, tilsyn og kontrol med sygdomme skal implementeres og overvåges korrekt.
EnglishWaste should include all types of waste, including animal by-products, and we should be very clear as to our definition of waste ships.
Som andre medlemmer allerede har nævnt, har dette spørgsmål fået større betydning, efter at EU har besluttet af udfase enkeltskrogede tankskibe.
EnglishThe Council also urged the Commission to take a critical look at EU legislation regarding the disposal of meat meal, animal waste and feed.
Rådet opfordrede også Kommissionen til at påtage sig en kritisk undersøgelse af EU-lovgivningen vedrørende destruktionen af benmel, dyrerester og -kroppe.
EnglishInfectious animal waste is not covered by the scope of this directive in its common position form because it is covered by Directive 90/ 667.
Infektiøs dyregødning falder ikke ind under direktivets anvendelsesområde, sådan som det er udtrykt i den fælles holdning, fordi det er dækket af direktiv 90 / 667.
EnglishThis proposal provides the opportunity for putting in place a comprehensive framework to ensure that all the relevant issues relating to animal waste are addressed.
Dette forslag giver mulighed for at indføre omfattende rammer for at sikre, at man behandler alle relevante spørgsmål vedrørende husdyrgødning.
EnglishFinally, Madam President, I would add that the Commission has recently presented a proposal to Parliament under codecision for a regulation on animal waste.
Til slut, fru formand, vil jeg tilføje, at Kommissionen for nylig fremsatte et forslag om en forordning om husdyrgødning for Parlamentet under proceduren med fælles beslutningstagning.
EnglishThe Commission will, however, be monitoring the situation closely both through the recently agreed measures on random testing for BSE and in the forthcoming proposal on animal waste.
Kommissionen vil imidlertid overvåge situationen nøje, både gennem de nye foranstaltninger om stikprøveundersøgelser for BSE og i det kommende forslag om animalsk affald.
EnglishIn Germany, a country in which animal corpses and waste from slaughterhouses are recycled in the appropriate manner, the discussion of animal feed has now become a macabre media spectacle.
I Tyskland, der betragtes som landet med den upåklagelige genanvendelse af slagteaffald og dyrekadavere, er kødmelsdiskussionen blevet til en makaber medieforestilling.
EnglishThis proposal aims at putting in place a Community framework which will address all relevant issues governing the treatment of animal waste, especially its use in animal feed.
Formålet med dette forslag er at indføre fællesskabsrammer, der skal tage fat på alle relevante problemer vedrørende behandling af husdyrgødning og særligt brugen heraf i dyrefoder.
EnglishThe Commission proposal already establishes a complete separation during collection and transport of animal waste and a complete separation of plants dedicated to feed production.
Kommissionens forslag fastlægger allerede en fuldstændig adskillelse under indsamling og transport af dyreaffald og en fuldstændig adskillelse af planter til fremstilling af foder.

Lignende oversættelser "animal waste" på dansk

animal substantiv
Danish
animal adjektiv
Danish
waste substantiv
animal migration substantiv
Danish
animal nutrition substantiv
Danish
animal cruelty substantiv
animal model substantiv
nuclear waste substantiv
animal trainer substantiv
incineration of waste substantiv
pollution abatement waste substantiv
animal product substantiv
pharmaceutical waste substantiv
radioactive waste substantiv
building waste substantiv
animal behaviour substantiv