Engelsk-dansk oversættelse af "annoying"

EN

"annoying" dansk oversættelse

DA
EN

annoying {adjektiv}

volume_up
The more spam you mark, the better our system will get at weeding out those annoying messages.
Jo flere beskeder, du markerer som spam, desto bedre bliver vores system til at sortere disse irriterende meddelelser fra.
Receiving paper advertising material in your traditional mail box is annoying, but at least you do not pay for it.
At modtage papirreklamer i sin traditionelle postkasse er irriterende, men i det mindste betaler man ikke for det.
But it is useful to mention some of the broader factors that may lead to delays, annoying though they always are.
Men det er på sin plads at nævne nogle af de mere generelle faktorer, der kan forårsage forsinkelser, som dog altid er irriterende.
annoying (også: incriminating)
annoying (også: bothersome)
Experiments with this system in the USA have shown that malicious or annoying telephone calls can be reduced by 25 %.
Erfaringer med denne ordning i USA har vist, at opringninger, der var ondt ment eller generende, kan reduceres med 25 %.

Eksempelsætninger "annoying" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Resultatet er også, at man finder det uinteressant og somme tider ligefrem kedeligt.
EnglishThe most annoying mistake is paragraph 2 of the text before the House today.
Det er derfor, jeg insisterer på, at der tages et yderligere skridt.
EnglishThere is nothing more annoying than to see a neighbour or competitor cheat.
Der er ikke noget, der generer folk så meget som at opleve naboen eller konkurrenten snyde.
EnglishIt is rather annoying that we have not succeeded in making further progress on that issue.
Det er lidt trist, at det ikke lykkedes os at nå længere med det problem.
EnglishMy last question refers to a point that has been annoying me for some time now, namely GATT.
Mit sidste spørgsmål vedrører et punkt, der har ærgret mig meget, nemlig vedrørende GATT.
EnglishIf the law is annoying, we should therefore begin by doing away with it.
Hvis en bestemmelse er i vejen, så lad os straks få den ophævet.
EnglishThat is naturally a little odd and also rather annoying.
Det er naturligvis en smule underligt og føles også lidt sørgeligt.
EnglishIt is not merely annoying that as long as several years can elapse before some petitions can be resolved.
Det er ikke blot ærgerligt, når der går endog flere år, inden en del andragender kan afsluttes.
EnglishI have had two groups of visitors who were subjected to a great deal of extremely annoying red tape.
Jeg har rent faktisk haft to grupper besøgende, som har været genstand for store administrative bryderier.
EnglishAnyway, what do we find most annoying on a day-to-day basis?
Hvad irriterer os i øvrigt mest i dagligdagen?
EnglishThe more spam you mark, the better our system will get at weeding out those annoying messages.
Jo flere beskeder, du markerer som spam, desto bedre bliver vores system til at sortere disse irriterende meddelelser fra.
EnglishIt is annoying, but there is no altering matters.
Det er ærgerligt, men det bliver nok ikke anderledes.
EnglishThat is all the more annoying because the Member States are paid 10 % of the customs revenue for their work.
Det er så meget mere besynderligt, fordi medlemsstaterne får 10 % af toldindtægterne som vederlag for deres arbejde.
EnglishSuch laws as those pertaining to chemicals can often prove annoying from the point of view of improved competitiveness.
Love som dem, der vedrører kemikalier, kan ofte være ubehagelige, hvad angår den forbedrede konkurrenceevne.
EnglishReceiving paper advertising material in your traditional mail box is annoying, but at least you do not pay for it.
At modtage papirreklamer i sin traditionelle postkasse er irriterende, men i det mindste betaler man ikke for det.
EnglishIn the Minutes of 23 October, annoying mistakes have crept in that I simply must correct, Madam President.
I protokollen fra 23. oktober i år har der indsneget sig nogle forstyrrende fejl, som jeg absolut må korrigere, fru formand.
EnglishExperiments with this system in the USA have shown that malicious or annoying telephone calls can be reduced by 25 %.
Erfaringer med denne ordning i USA har vist, at opringninger, der var ondt ment eller generende, kan reduceres med 25 %.
EnglishWhat is annoying is that in some cases, people pay taxes in one country and social security contributions in another.
Det ærgerlige er nu, at det sommetider forhindrer, at mennesker betaler skat i et land og er socialt forsikret i et andet land.
EnglishBut it is useful to mention some of the broader factors that may lead to delays, annoying though they always are.
Men det er på sin plads at nævne nogle af de mere generelle faktorer, der kan forårsage forsinkelser, som dog altid er irriterende.
EnglishThe annoying thing about the matter before us is that the CEN, the European Committee for Standardisation, is extremely dilatory.
Blot er det ærgerligt i den foreliggende sag, at CEN, Den Europæiske Standardiseringsorganisation, er meget sent ude.

Synonymer (engelsk) for "annoying":

annoying
annoyed