Engelsk-dansk oversættelse af "annual"

EN

"annual" dansk oversættelse

DA
DA
EN

annual {adjektiv}

volume_up
annual (også: yearly)
The Commission does not feel that annual cost-benefit analysis would be very useful.
Kommissionen betragter ikke en årlig costbenefitanalyse som hensigtsmæssig.
The Court has produced an annual Statement of Assurance since the 1994 budgetary year.
Retten har siden regnskabsåret 1994 produceret en årlig revisionserklæring.
Mr President, the Treaty provides only for an annual budgetary procedure.
- Hr. formand, traktaten åbner kun mulighed for en årlig budgetprocedure.

Eksempelsætninger "annual" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Commission was invited to submit proposals for a multi-annual recovery plan.
Kommissionen blev bedt om at fremlægge forslag til en flerårig genopretningsplan.
EnglishThe next item is the presentation of the Annual Report of the Court of Auditors.
- Næste punkt på dagsordenen er forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning.
EnglishAnnual reports from the Commission allow us to follow the implementation process.
Kommissionens årlige rapporter gør det muligt at følge gennemførelsesprocessen.
EnglishMr President, my Group would like to welcome the annual legislative programme.
Hr. formand, min gruppe vil gerne hilse det årlige lovgivningsprogram velkomment.
EnglishNow we have a proliferation of different annual reports by different institutions.
Nu er der en stadig større mængde årsberetninger fra forskellige institutioner.
EnglishI am sure that the figures will be much more favourable in the next annual report.
Jeg er sikker på, at disse tal vil være langt mere gunstige i næste årsberetning.
EnglishPeople complain about the Multi-Annual Guidance Programme and say it is not working.
Folk klager over det flerårige udviklingsprogram og siger, at det ikke fungerer.
EnglishI do not think that the annual allocation is sufficient to undertake that task.
Jeg tror ikke, at de årlige bevillinger er tilstrækkelige til at løse denne opgave.
EnglishThe first is about the annual report and concerns the agencies and the satellites.
Det første er om årsberetningen og drejer sig om agenturerne og satellitterne.
EnglishThen the annual economic report will certainly also show some different results.
Så kunne den økonomiske årsberetning sikkert også fremvise andre resultater.
EnglishI have mentioned two important initiatives in this field in my annual report.
Jeg har nævnt to vigtige initiativer inden for dette område i min årsberetning.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Lønnen skal være lavere end 7.000 euro, og artikel 9.3 afviser vi simpelthen.
EnglishNext year the work programme and the annual report will be published simultaneously.
Arbejdsprogrammet og årsberetningen vil næste år blive offentliggjort samtidig.
EnglishThe annual programme nonetheless contains a lot from the rejected Constitution.
Alligevel indeholder årsprogrammet mange ting fra den forkastede forfatning.
EnglishThe fact is that we used to have just a single annual report by the Commission.
Fakta er, at vi tidligere kun havde en enkelt årsberetning fra Kommissionen.
EnglishThe aim of the annual review process is to identify such potential improvements.
Formålet med den årlige revision er at påvise disse forbedringsmuligheder.
EnglishThe annual maximum amount the guarantee fund can cover is EUR 200 million.
Det årlige maksimumsbeløb, som garantifonden kan dække, er på EUR 200 millioner.
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors ' annual report.
- Næste punkt på dagsordenen er forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning.
EnglishThe reality as described in the annual report is, however, more sobering.
Virkeligheden, som den beskrives i årsberetningen, er snarere desillusionerende.
EnglishThis will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
Dette reducerer den årlige renteomkostning med 2,2 millioner euro i løbet af ti år.

"annual gain" dansk oversættelse

annual gain
Danish
  • årlig gevinst
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"annual gala" dansk oversættelse

annual gala
Danish
  • årlige galla
  • årlig galla
Mere chevron_right

"annual gathering" dansk oversættelse

annual gathering
Danish
  • årlig indsamling
Mere chevron_right

Synonymer (engelsk) for "annual":

annual
annually