Engelsk-dansk oversættelse af "antibiotic"

EN

"antibiotic" dansk oversættelse

volume_up
antibiotic {substantiv}
EN

antibiotic {substantiv}

volume_up
1. medicin
Nicine is an antibiotic, and who wants that added to their food?
Nisin er et antibiotika, og hvem ønsker dette tilsat sine fødevarer?
The four antibiotics in question are not used for any human antibiotic drugs.
De fire antibiotika, der er tale om, anvendes ikke i nogen form for antibiotikapræparat til mennesker.
The four which are currently authorised are not used in any human antibiotic drugs.
De fire typer, der på nuværende tidspunkt er godkendt, anvendes ikke i antibiotika til mennesker.
I challenge the Commission to produce any evidence that it acts as an antibiotic.
Jeg vil gerne udfordre Kommissionen til at bevise, at det virker som et antibiotikum.
Nisin is an antibiotic that could, in the long term, lead to resistance to medicines.
Nisin er et antibiotikum, der måske på længere sigt kan give medicinresistens.
Does it make sense to include an antibiotic as an additive?
Er det så fornuftigt at tilføje et antibiotikum som tilsætningsstof?

Eksempelsætninger "antibiotic" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI challenge the Commission to produce any evidence that it acts as an antibiotic.
Jeg vil gerne udfordre Kommissionen til at bevise, at det virker som et antibiotikum.
EnglishNisin is an antibiotic that could, in the long term, lead to resistance to medicines.
Nisin er et antibiotikum, der måske på længere sigt kan give medicinresistens.
EnglishOn the issue of antibiotic resistance, there is resistance building up.
Modstanden i forbindelse med spørgsmålet om antibiotikaresistens er voksende.
EnglishWe have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Vi har opnået udfasning af alle skadelige antibiotikaresistensmarkører.
EnglishSo the idea that you build up a resistance to it as an antibiotic is quite wrong.
Derfor er det helt forkert at tro, at man kan opbygge resistens over for stoffet som antibiotikum.
EnglishThe four which are currently authorised are not used in any human antibiotic drugs.
De fire typer, der på nuværende tidspunkt er godkendt, anvendes ikke i antibiotika til mennesker.
EnglishThe disputed antibiotic-resistant marker genes will be banned in Europe in the future.
De omstridte former for antibiotikaresistens vil i fremtiden ikke længere være tilladt i Europa.
EnglishWe must adopt an immediate and categorical ban on the use of antibiotic resistant genes.
Vi skal vedtage et øjeblikkeligt og kategorisk forbud mod brugen af antibiotikaresistente gener.
EnglishIt seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
Vi mener, at anvendelsen af gener, der er resistente over for antibiotika, bør forbydes fuldstændigt.
EnglishThe four antibiotics in question are not used for any human antibiotic drugs.
De fire antibiotika, der er tale om, anvendes ikke i nogen form for antibiotikapræparat til mennesker.
EnglishIt is also important that the antibiotic-resistant markers are to be eliminated in the fullness of time.
Det er desuden vigtigt, at antibiotikaresistensmarkørerne elimineres på sigt.
EnglishNicine is an antibiotic, and who wants that added to their food?
Nisin er et antibiotika, og hvem ønsker dette tilsat sine fødevarer?
EnglishDoes it make sense to include an antibiotic as an additive?
Er det så fornuftigt at tilføje et antibiotikum som tilsætningsstof?
EnglishSo we must ban the release of all GMOs containing an antibiotic-resistant marker gene;
For at nå dette mål må det sikres, at GMO ' er, der indeholder antibiotikaresistensmarkører, ikke udsættes i miljøet.
EnglishFirstly, antibiotic-resistant genes must be phased out.
For det første skal vi udfase antibiotikaresistente gener.
EnglishMr President, Commissioner, we are aware that the problem of antibiotic-resistant bacteria is growing.
Hr. formand, hr. kommissær, vi ved, at problemet med antibiotikaresistente bakterier bliver stadig større.
EnglishThis would mean that antibiotic-resistant products that have already been authorised would remain.
Det betyder, at man vil stå tilbage med de antibiotikaresistente produkter, der allerede er givet tilladelse til.
EnglishThe Commission cannot agree to a general ban of GMOs containing antibiotic resistance marker genes.
Kommissionen kan ikke gå med til et generelt forbud mod GMO ' er, som indeholder antibiotikaresistente markørgener.
EnglishFor example, there is a real fear that the built-in antibiotic resistance will cross over into human disease pathogens.
Således må det frygtes, at den indbyggede antibiotikumresistens krydses ind i menneskets smitstoffer.
EnglishFrom fermentation control for antibiotic growth to aeronautics or telecommunications, the list is endless.
Information er det begreb, der siden radioens spæde begyndelse har været anvendt til at skelne mellem signaler og støj.

Synonymer (engelsk) for "antibiotic":

antibiotic