Engelsk-dansk oversættelse af "antipollution"

EN

"antipollution" dansk oversættelse

EN

antipollution {adjektiv}

volume_up
Anti-pollution devices must remain effective for at least 80 000 km or five years from the year 2000 onwards, and for at least 100 000 km from 2005.
Forureningsbekæmpende udstyr skal være effektivt i mindst 80.000 km eller fire år at regne fra år 2000, og i mindst 100.000 km at regne fra år 2005.

Eksempelsætninger "antipollution" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFrance did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
Frankrig råder ikke over et tilstrækkeligt antal fartøjer til bekæmpelse af en olieforurening.
EnglishThis agency will have to play a major role in anti-pollution and ship security measures.
Agenturet bør have tilstrækkeligt personale og midler.
Englishthe creation of a special anti-pollution fleet,
etablering af en særlig flåde af forureningsbekæmpelsesskibe og
EnglishTax incentives must be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
Skattemæssige incitamenter skal fremme en hurtig introduktion af køretøjer med avanceret forureningsbegrænsende udstyr.
EnglishWe have tax incentives which must also be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
Vi har indført skatte- og afgiftslettelser, som skal fremme hurtig introduktion af køretøjer med avancerede forureningsbegrænsende anordninger.
EnglishThe Conciliation Committee is presenting a package of anti-pollution measures today which involves a series of important economic consequences.
Forligsudvalget fremlægger i dag en pakke med foranstaltninger til miljøbekæmpelse, og denne pakke har en række væsentlige økonomiske konsekvenser.
EnglishAnti-pollution devices must remain effective for at least 80 000 km or five years from the year 2000 onwards, and for at least 100 000 km from 2005.
Forureningsbekæmpende udstyr skal være effektivt i mindst 80.000 km eller fire år at regne fra år 2000, og i mindst 100.000 km at regne fra år 2005.
EnglishIn this regard I support the proposal for tax incentives to be introduced for the early production of vehicles which have advanced anti-pollution equipment.
I den henseende støtter jeg forslaget om at indføre skattemæssige incitamenter til fordel for fremstilling af køretøjer med avanceret antiforureningsudstyr.