Engelsk-dansk oversættelse af "antiquated"

EN

"antiquated" dansk oversættelse

volume_up
antiquity {substantiv}
DA
EN

antiquated {adjektiv}

volume_up
antiquated (også: obsolete, archaic)
The current Directive on UCITS has become antiquated and outdated.
Det gældende direktiv for investeringsinstitutter er forældet og umoderne.
What is more, it strives for a completely antiquated after-care style of environmental protection.
Det er desuden møntet på en fuldstændig forældet, efterbehandlende miljøbeskyttelse.
Nuclear power is antiquated technology which must be replaced with bio-energy and other renewable sources of energy.
Kernekraft er en forældet teknologi, som bør erstattes af bioenergi og andre vedvarende energikilder.

Eksempelsætninger "antiquated" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe current Directive on UCITS has become antiquated and outdated.
Det gældende direktiv for investeringsinstitutter er forældet og umoderne.
EnglishWhat is more, it strives for a completely antiquated after-care style of environmental protection.
Det er desuden møntet på en fuldstændig forældet, efterbehandlende miljøbeskyttelse.
EnglishThis reform allows the most antiquated concepts to be eliminated.
Med denne reform bliver det muligt at fjerne de mest gammeldags begreber.
EnglishThe rapporteur is perfectly right to reject the antiquated and backward-looking suggestion of a bit tax.
Ordføreren afviser med rette den antikverede og bagstræberiske løsning med en bit-afgift.
EnglishMany of the orphanages in Romania are old, antiquated buildings.
Mange af børnehjemmene i Rumænien er gamle forældede bygninger.
EnglishYou use antiquated language, even troglodyte language, forgetting which century you are in.
De anvender gammeldags sprogbrug, en huleboers sprog, og glemmer, hvilket århundrede De befinder Dem i.
EnglishSixty-five per cent of the population work in the agricultural sector, with its antiquated structures and methods.
65 % af befolkningen arbejder i landbrugssektoren, hvis strukturer og metoder er gammeldags.
EnglishHowever, given the antiquated system in use it is a miracle that the level of fraud is so low.
Men i betragtning af det antikverede system, der er i brug, er det et mirakel, at der er så forholdsvis lidt svindel.
EnglishNuclear power is antiquated technology which must be replaced with bio-energy and other renewable sources of energy.
Kernekraft er en forældet teknologi, som bør erstattes af bioenergi og andre vedvarende energikilder.
EnglishThe opportunity to overhaul the EU budget and to leave behind the antiquated system has, I believe, been missed both by the Commission and the Council.
Dagens Europa er nødt til at tage de kommende udfordringer op, og vi er nødt til at lære den lektie nu.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, at a first glance, the system of fixed book prices in the Germanspeaking area of Europe may appear antiquated.
Hr. formand, kære kolleger, ved første øjekast må fastprisordningen for bøger i det tysksprogede område synes antikveret.
EnglishI am amazed at the Commission's attitude, which must be characterised as antiquated, and at the failure to realise that it is time to take this decision.
Jeg er forbavset over Kommissionens indstilling, som må betegnes som forældet, og over at man ikke har forstået, at det er på tide at træffe en sådan beslutning.
EnglishIt is not enough, where processed products are concerned, simply to plead the cause of production thresholds, which are antiquated and obsolete, and of processing aid.
Sådanne foranstaltninger bør omfatte mere udbredt kontrol med importerede varer, hvilket også vil kunne forhindre, at der indføres varer af dårlig kvalitet i EU.
EnglishEurope has an old and antiquated system in which all towns wanted to have their industries and it seemed that quality of life was linked to everything being together.
Europa har et gammelt og forældet system, hvor alle byer ville have deres egne fabrikker, og det syntes, som om livskvaliteten var forbundet med, at alt var samlet.
EnglishMy group does not see the desire for greater individuality, more flexibility, more mobility, more - to use a new expression - employability, as an antiquated concept.
For min gruppe er det ikke noget forældet koncept at ønske større individualitet, større fleksibilitet, større mobilitet, større employability, for at bruge et nyt ord.
EnglishIn our view, the amendments tabled generally represent an antiquated agricultural policy which does not correspond to the conditions and needs of modern, global society.
Efter vores mening repræsenterer ændringsforslagene generelt en forældet landbrugspolitik, som ikke er i overensstemmelse med det moderne, globale samfunds betingelser og behov.
EnglishIn other words, it is now high time for a comprehensive overhaul of the somewhat antiquated way in which this crucial programming document is developed and debated in future.
Med andre ord er det nu på høje tid at foretage et grundigt eftersyn af den noget antikverede måde, hvorpå dette afgørende dokument om programmet i fremtiden skal udarbejdes og drøftes.

Synonymer (engelsk) for "antiquated":

antiquated
antiquity
antique