Engelsk-dansk oversættelse af "any good"

EN

"any good" dansk oversættelse

any good
DA
  • enhver god
  • noget godt

Eksempelsætninger "any good" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Do we have any good reason to think the premises are true?
So do we have any good reason to believe that that assumption is even remotely right?
It doesn't do any good to burst the oil bubble if all the money just moves into a food bubble.
It won't do any good to make the panels cheaper if the savings just increase the profit of the installers.
And, like any good religious experience, the ultimate effect of hyperlong art is to alter your experience of time.
It is now our turn otherwise we shall end up in a war which will do anybody any good.
They, both seem to be doing more harm to cricket than any good.
We haven't seen any good news for a long time that would give some feeling of hope that things may start changing.
And what about the questions -- the 10 or 20 any good selling agent will ask you under these circumstances?

Eksempelsætninger "any good" på dansk

EnglishWhen did they past publish any of the good news that comes from that committee?
Hvornår offentliggjorde de sidst nogle af de gode nyheder, der kommer fra det udvalg?
EnglishMr President, the omens have never been good before any Intergovernmental Conference.
Hr. formand, inden en regeringskonference har der hidtil ikke været gode varsler.
EnglishBut, ladies and gentlemen, nothing is any good unless it results in action.
Men kære kolleger, der sker ikke noget positivt, hvis man ikke selv gør noget.
EnglishDelaying the directive by wrangling over unrealistic targets does nobody any good.
At forhale direktivet ved at kives om urealistiske mål hjælper ikke nogen.
EnglishIf we wait until the market has totally collapsed, that will not do anyone any good.
Hvis vi venter, indtil markedet er helt i bund, så er der ingen, der får glæde af det.
EnglishI do not think the European Parliament has done any good by accepting this paragraph.
Jeg mener, at Europa-Parlamentet ikke har handlet korrekt ved at vedtage denne paragraf.
EnglishAnd Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth?
Og Nathanael sagde til ham: "Kan noget godt være fra Nazareth?
EnglishIt is not doing any good to any of our farmers, whether they be French or British.
Dette gavner hverken de franske eller de britiske landmænd.
EnglishUnless society changes its thinking, not even legally enforceable rights will do any good.
Uden nytænkning i samfundet nytter selv rettigheder, der kan indbringes for retten, ikke noget.
EnglishWorking at night certainly does not do our health any good.
Vi er ikke bekendt med, at nogen klager eller erklæringer er blevet fremsat desangående.
EnglishThe young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing.
Frygter HERREN I hans hellige thi de der frygter ham mangler intet.
EnglishIn Germany, though, we have a proverb to the effect that ‘ good intentions do not always do any good’.
- Hr. formand, må jeg begynde med at undskylde den opførsel, nogle af mine landsmænd har udvist.
EnglishEnergy, of course, is not just any good or service.
Energi er jo ikke en hvilken som helst vare eller tjenesteydelse.
EnglishThis is not good for Europe and not good for any of us.
Dette er ikke godt for hverken Europa eller for nogen af os.
EnglishThat will not do Europe any good, nor for that matter will it do the stability of our currency any good.
Det vil ikke være godt for Europa, og det vil for øvrigt heller ikke være godt for valutsstabiliteten.
EnglishKnowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
idet I vide at hvad godt enhver gør det skal han få igen af Herren hvad enten han er Træl eller fri.
EnglishA formal condemnation is not doing anyone any good.
Sagen tjenes ikke med forkastelse af formelle grunde.
EnglishIt does not do us any good if the privileged position of a few means they come to us at once with their demands.
Vi er ikke tjent med, at favoriseringen af nogle få fører til, at de straks kommer til os med deres krav.
EnglishHowever, there does not seem to be any similar good news about the openness of the Council's decision-making process.
Men om Rådets offentlighed, når dette træffer beslutning om lovgivning, hører jeg ikke nogen gode beretninger.
EnglishYou know that it did not do past Commissions any good, and you too should act as properly and honestly as possible.
De ved, at tidligere Kommissioner ikke er sluppet godt fra det, og De bør også handle så godt og ærligt som muligt.

Lignende oversættelser "any good" på dansk

any pronomen
Danish
any adverbium
Danish
good adjektiv
good substantiv
any more adverbium
Danish
any longer adverbium
for the common good adjektiv
to feel good
any other
any other adverbium
any moment adverbium
I am good