Engelsk-dansk oversættelse af "any moment"

EN

"any moment" dansk oversættelse

EN

any moment {adverbium}

volume_up
It is terrible to know that you can be attacked at any moment.
Det er frygteligt at vide, at man kan blive angrebet hvert øjeblik, det skal være.
Moumia Abou Jamal may be executed at any moment, since his appeal in the United States Supreme Court has just been rejected.
Mumia Abu-Jamal kan blive henrettet hvert øjeblik, for USA ' s højesteret har netop afvist hans appel.

Eksempelsætninger "any moment" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishUnfortunately, I cannot say any more for the moment about the state of progress.
Jeg kan desværre ikke sige mere på nuværende tidspunkt om, hvordan arbejdet skrider frem.
EnglishMr Barón Crespo, I still do not have any information at the moment.
Hr. Barón Crespo, for øjeblikket foreligger der ingen informationer hos mig.
EnglishWhat is more, I am not for a moment in any doubt that the Commissioner is acting legitimately.
Jeg er nok mere er ude efter et politisk svar, en politisk tilkendegivelse.
EnglishIt is terrible to know that you can be attacked at any moment.
Det er frygteligt at vide, at man kan blive angrebet hvert øjeblik, det skal være.
EnglishRestoring confidence also means, at any given moment, taking responsibility for providing assistance.
At genskabe tilliden er også på et givet tidspunkt at tage ansvar for at yde støtte.
EnglishThen we shall take the point of order, because, at the moment at any rate, everything is quite in order.
Og derefter indlægget til forretningsordenen, for indtil videre er der ikke nogen uorden.
EnglishNatural disasters are crises that may strike at any given moment, and without prior warning.
Vi må derfor træffe foranstaltninger for at forebygge dem.
EnglishI the LORD do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.
Jeg HERREN jeg er dens Vogter jeg vander den atter og atter.
EnglishI cannot say any more at the moment without pre-empting the outcome of negotiations at the IGC.
Yderligere kan jeg ikke sige i øjeblikket uden at foregribe regeringskonferencens forhandlinger og resultater.
EnglishThere was never for one moment any doubt in my mind that the United States has been angling for war in Iraq.
Der har ikke på noget tidspunkt været tvivl i mit sind om, at USA har tilstræbt en krig mod Irak.
EnglishI will not draw any conclusions at the moment.
- Jeg vil ikke træffe nogen konklusioner på nuværende tidspunkt.
EnglishAn understanding of the principle of subsidiarity depends greatly on what the political will is at any moment.
Vurderingen af subsidiaritetsprincippet afhænger helt af den til enhver tid herskende politiske vilje.
EnglishHowever, the setting at the moment of any kind of European-wide environmental taxes must be better thought out.
De nuværende rammer for en hvilken som helst form for europæisk miljøbeskatning skal dog tænkes bedre igennem.
EnglishWe are not debating any matter at the moment.
Vi fører ikke nogen forhandlinger om noget lige nu.
EnglishMoumia Abou Jamal may be executed at any moment, since his appeal in the United States Supreme Court has just been rejected.
Mumia Abu-Jamal kan blive henrettet hvert øjeblik, for USA ' s højesteret har netop afvist hans appel.
EnglishThey are the forecasts which are used to underpin the decisions that the FOMC takes at any particular moment in time.
Der er her tale om de prognoser, som tidligere skulle understøtte FOMC ' s beslutninger på et givent tidspunkt.
EnglishThe problem is that the proposal does not always miraculously coincide with the exact solution necessary at any particular moment.
Men sagen er, at der ikke altid sker det mirakel, at den rigtige løsning findes på et givet tidspunkt.
EnglishI hope that she will be appearing any moment now.
EnglishNext, because technically, controlling the Internet seems barely possible to us, the way things are at the moment, at any rate.
Dernæst fordi teknisk set forekommer kontrol med Internettet os næppe mulig, i hvert fald på nuværende stadium.
EnglishWhat sort of message is that to the fishermen in the south-west of England who are having a hard time making any living at the moment?
Hvad er det for et budskab til fiskerne i det sydvestlige England, der har svært ved at klare sig, som det er?

Lignende oversættelser "any moment" på dansk

moment substantiv
Danish
any pronomen
Danish
any adverbium
Danish
any more adverbium
Danish
any longer adverbium
at the moment
any other
any other adverbium
any time adverbium