Engelsk-dansk oversættelse af "anyway"

EN

"anyway" dansk oversættelse

EN

anyway {adverbium}

volume_up
BSE is a degenerative disease which does not cause sudden death anyway.
BSE er en degenerativ sygdom, som alligevel ikke forårsager en pludselig død.
This was in the troika formation and journalists come anyway.
Dette foregik i trojkaen, og journalisterne kommer alligevel.
But they did anyway, and they deserve all our congratulations on that score.
Det lykkedes alligevel, og det skal de lykønskes med.
Anyway, it will lead to the making of choices between various kinds of human life and there are alternatives.
Uanset hvad vil det føre til et valg mellem forskellige typer menneskeliv, og der er alternativer.

Eksempelsætninger "anyway" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe practical value of the process is, in our experience, rather limited anyway.
Efter hvad vi har erfaret, er projektets praktiske værdi i forvejen ret begrænset.
EnglishThat can be said of very few of our decisions in the European Parliament, anyway.
Det kan man jo i forvejen kun sige om få af vores vedtagelser i Europa-Parlamentet.
EnglishI am sorry some colleagues have been so tardy in doing so but thank you anyway.
Jeg beklager, at nogle af mine kolleger er sent på den, men jeg takker Dem alligevel.
EnglishBut anyway, after the report it was inevitable that the Commission should resign.
Men hvorom alting er, så var Kommissionens tilbagetræden efter beretningen uundgåelig.
EnglishDo not worry, a solution will be found and, anyway, that is not the problem.
Vær ikke urolige, der skal nok komme en løsning, det er ikke det, der er problemet.
EnglishConsumption figures are important anyway at a time of rising petrol prices.
Forbrugsværdier har jo i forvejen stor betydning i en tid med stigende benzinpriser.
EnglishTo conclude, we do not know where we are going, but we are going anyway.
Jeg konkluderer som følger: Vi ved ikke, hvor vi bevæger os hen, men vi er på vej.
EnglishMost of us, here in the European Parliament, have never doubted that anyway.
Det har de fleste af os i plenum her i Parlamentet ikke været i tvivl om.
EnglishBSE is a degenerative disease which does not cause sudden death anyway.
BSE er en degenerativ sygdom, som alligevel ikke forårsager en pludselig død.
EnglishI could not agree more with Mrs Dybkjær, for they end up doing the practical work anyway.
Det har fru Dybkjær fuldstændig ret i, for disse må jo udføre det praktiske arbejde.
EnglishI must compliment Mrs Mann anyway on the form and content of her report.
Jeg ønsker fru Mann tillykke med udformningen og indholdet i betænkningen.
EnglishEvery single speaker in the debate had withdrawn, so there was no debate anyway.
Alle talerne i forhandlingen havde trukket deres indlæg tilbage, så der var ingen forhandling.
EnglishFirst they water down the agreements, then they still do not sign up to them anyway.
Først udvander de aftalerne, og så tilslutter de sig alligevel ikke.
EnglishPerhaps that is better than having a living democracy without a written constitution anyway.
Måske er det alligevel bedre at have et levende demokrati uden skriftlig forfatning.
EnglishI shall stand up anyway, although I am far too tall for this device.
Jeg rejser mig alligevel op, selvom jeg er alt for lang til dette apparat.
EnglishSecondly, useful data which would, on entry, be removed anyway.
For det andet brugbare data, som i forvejen ville blive registreret ved indrejse.
EnglishThe costs to their national budgets, which are meagre anyway, are enormous.
Udgifterne på budgetterne, som jo i forvejen er stramme, er enorme.
EnglishAnyway, Mr Macartney, we are now on the adoption of the Minutes.
Hr. Macartney, under alle omstændigheder er vi ved godkendelse af protokollen.
EnglishWe should not produce empty shells; our citizens would see through them straight away anyway.
Vi må ikke producere tomme hylstre, det opdager vores borgere jo for øvrigt alligevel.
EnglishAnyway, keeping the faith cannot go hand in glove with suppression and violence.
Ligesom overholdelsen af religiøse regler absolut ikke kan kædes sammen med undertrykkelse og vold.

Synonymer (engelsk) for "anyway":

anyway