Engelsk-dansk oversættelse af "appointment"

EN

"appointment" dansk oversættelse

DA
EN

appointment {substantiv}

volume_up
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
Hr. formand, jeg har svært ved at få en aftale med min blikkenslager.
I had an appointment to see the President this morning at 9.30.
Jeg havde en aftale om at mødes med formanden her kl.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
appointment (også: date, rendezvous)
volume_up
rendezvous {et} (aftalt møde)

Eksempelsætninger "appointment" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe appointment of the EU special envoy is another very significant development.
Udpegelsen af EU ' s særlige udsending er endnu en meget væsentlig udvikling.
EnglishThis was on account of the elections and the appointment of the new Commission.
Det har at gøre med valget, og det har at gøre med ansættelsen af den nye Kommission.
EnglishSecondly, the Public Prosecutor's appointment would involve various procedures.
Endvidere, med hensyn til udpegelsen ville der være forskellige procedurer.
EnglishWe are about to discuss the appointment of the Board of the Central Bank.
Vi skal til at diskutere udnævnelser til Den Europæiske Centralbanks Direktion.
EnglishAs a result, I voted against his appointment as President of the Commission.
Jeg har derfor stemt imod godkendelsen af ham som formand for Kommissionen.
EnglishWe are also opposed to the appointment of a high representative of the euro area.
Vi opponerer også imod, at der skal udpeges en højtstående repræsentant for euroområdet.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the long appointment process is drawing to a close.
Hr. formand, ærede kolleger, det lange udnævnelsesforløb er ved at blive afsluttet.
EnglishThis appointment procedure therefore ensures complete transparency and democracy.
Denne udnævnelsesprocedure giver således alle garantier for gennemsigtighed og demokrati.
EnglishHe welcomed and enhanced the EU role and the appointment of the envoy.
Han glædede sig over og understregede EU ' s rolle og udpegelsen af udsendingen.
EnglishThis is an issue that I asked you about as long ago as your appointment hearing.
Jeg nævnte dette emne for Dem allerede i forbindelse med Deres høring.
EnglishAll parties welcomed an enhanced European role and the appointment of an EU envoy.
Alle parter så med tilfredshed på en øget europæisk rolle og udpegelsen af en EU-udsending.
EnglishFirstly, the role of the Commission and the appointment of its President.
For det første er der Kommissionens rolle og udpegelsen af dens formand.
EnglishWe continue to consider the appointment of the technical cooperation officer very important.
Vi anser fortsat udnævnelsen af en samarbejdsrepræsentant for at være meget vigtig.
EnglishAlong with many other people I was absolutely against this highly political appointment.
Ligesom mange andre var jeg absolut imod denne superpolitiske udnævnelse.
EnglishHowever, the appointment of the President of the Commission is not just a passing event.
Men valget til formand for Kommissionen er ikke kun en øjeblikshandling.
EnglishOf course, the Maastricht Treaty provides for the political appointment of candidates.
Det er rigtigt, at Maastricht-traktaten fastsætter en politisk udnævnelse af kandidaterne.
EnglishHow many people have been appointed independently of the general appointment procedures?
Åbenhed er ærlige magthaveres bedste redskab til at værge sig mod egne venners pression.
EnglishThen it came to the nomination and appointment of the two German Members of the Commission.
Så handlede det om udpegelsen og udnævnelsen af de to tyske medlemmer af Kommissionen.
EnglishLater this morning you will be voting on the appointment of the future President, Romano Prodi.
De skal i dag udtale Dem om udpegelsen af den kommende formand, Romano Prodi.
EnglishAs far as I know, the Council-in-Office is not currently involved with the appointment procedures.
Jeg ved ikke, om indsættelsesprocedurerne aktuelt forpligter det fungerende Råd.

Synonymer (engelsk) for "appointment":

appointment