EN

apprehensive {adjektiv}

volume_up
apprehensive (også: worried, preoccupied, perturbed)
We are pleased at how things are developing, but also a little apprehensive, or perhaps concerned, in a constructive way.
Man er glad for tingenes udvikling, men man er også en smule bange eller måske bekymret på en positiv måde.
This Parliament is increasingly apprehensive about the progress that has been made in the European Union with regard to the Lisbon ambition.
Parlamentet er stadig mere bekymret for, om der sker fremskridt med hensyn til ambitionen fra Lissabon.
Bush benytter sig af, må jeg sige, at jeg bliver en smule bekymret.
apprehensive (også: afraid, scared, timid)
We are pleased at how things are developing, but also a little apprehensive, or perhaps concerned, in a constructive way.
Man er glad for tingenes udvikling, men man er også en smule bange eller måske bekymret på en positiv måde.
apprehensive (også: faint-hearted)
apprehensive (også: jumpy)
I am very apprehensive about this enforced increase in the appropriations.
Jeg er meget ængstelig for denne forcerede forhøjelse af bevillingerne.
apprehensive

Eksempelsætninger "apprehensive" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI am very apprehensive about this enforced increase in the appropriations.
Jeg er meget ængstelig for denne forcerede forhøjelse af bevillingerne.
EnglishWhen Mr Erbakan visited Iran many of us felt very apprehensive.
Erbakan besøgte Iran, var vi mange, der følte os meget bekymrede.
EnglishIt should be pointed out, however, that there are also aspects of this new Convention that make us rather apprehensive.
Der er imidlertid også elementer i denne nye aftale, som vi finder bekymrende.
EnglishIt is therefore understandable that some people are apprehensive about the high-speed nature of modern times.
Det er derfor forståeligt, at nogle mennesker er ængstelige ved den moderne verdens rasende hastighed.
EnglishWhatever you say, they are apprehensive that they do not really own the fisheries resources off their coast.
Uanset hvad man siger, er de ængstelige for, at de egentlig ikke ejer fiskeressourcerne ud for deres kyst.
EnglishBut this is, of course, a very apprehensive start.
Men det er naturligvis en meget begrænset begyndelse.
EnglishWe are pleased at how things are developing, but also a little apprehensive, or perhaps concerned, in a constructive way.
Man er glad for tingenes udvikling, men man er også en smule bange eller måske bekymret på en positiv måde.
EnglishBush, I must say I am somewhat apprehensive.
Når jeg lytter til den sprogbrug, som præsident George W. Bush benytter sig af, må jeg sige, at jeg bliver en smule bekymret.
EnglishThis Parliament is increasingly apprehensive about the progress that has been made in the European Union with regard to the Lisbon ambition.
Parlamentet er stadig mere bekymret for, om der sker fremskridt med hensyn til ambitionen fra Lissabon.
EnglishHowever, it should be acknowledged that despite the benefits of the single currency, some consumers are considerably apprehensive.
Man skal imidlertid være opmærksom på, at nogle forbrugere er meget betænkelige trods fordelene ved den fælles valuta.
EnglishMany strive towards freer market conditions, while others were very apprehensive about the disintegration of the social dimension offered by the postal services.
Mange stræber efter mere frie markedsvilkår, andre var meget ængstelige for nedbrydningen af posttjenesternes sociale tjenesteydelser.
EnglishIt does make us rather apprehensive, Commissioner, to find that the Commission as Guardian of the Treaties has to be referred explicitly to the need to observe MEPs ' rights.
Det maner til eftertanke, når Kommissionen, fru kommissær, som traktatens vogter skal gøres eksplicit opmærksom på at overholde medlemmernes rettigheder.
EnglishIt is the key subject of the spring summit, for without jobs, without the prospect of finding work, it goes without saying that the people of Europe will become increasingly apprehensive.
Det er det centrale emne for forårstopmødet, for uden arbejdspladser, uden udsigt til at have arbejde, vokser Europas borgeres mishag selvfølgelig.
EnglishThe fact that the various nations proved incapable of overcoming their national self-interest makes us extremely apprehensive about the outcome of the Johannesburg Conference.
Det forhold, at nationerne har vist sig ude af stand til at se bort fra deres ensidige egoisme får os til at frygte for, hvilket resultat konferencen i Johannesburg kan bringe.
EnglishA number of errors for which the Member States are to blame occur during the distribution of funds, which makes us apprehensive, especially as a considerable percentage is the result of fraud.
Under fordelingen opstår der en fejlprocent, som staterne har ansvaret for, og som giver anledning til betænkeligheder, især da en anselig procentdel heraf skyldes svig.
EnglishThe Chernobyl disaster changed the public perception of nuclear energy, and many of those who live in the shadow of nuclear power plants are apprehensive about current levels of safety.
Tjernobyl-katastrofen ændrede offentlighedens opfattelse af kerneenergi, og mange af dem, der lever i skyggen af atomkraftværker, er ængstelige over det nuværende sikkerhedsniveau.
EnglishMany of our fellow citizens are apprehensive about how all this will affect their daily lives - about its impact on employment, the environment, immigration and law and order.
Mange af vores medborgere er bekymrede over de konsekvenser, som denne nye fysiske planlægning får for deres dagligdag, når det gælder beskæftigelse, miljø, indvandring og offentlig sikkerhed.

Synonymer (engelsk) for "apprehensive":

apprehensive
apprehension