Engelsk-dansk oversættelse af "ardent"

EN

"ardent" dansk oversættelse

EN

ardent {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "ardent" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBecause what are the most ardent reformers basing themselves on?
For hvad er det, de ivrigste reformtilhængere går ud fra?
EnglishWe all have ardent advocates of various priorities knocking at doors with special needs.
Vi træffer alle folk, der er varme fortalere for forskellige prioriteter, og som banker på døre med særlige behov.
EnglishHe fought for social justice and his experience during the war made him an ardent supporter of peace.
Han kæmpede for social retfærdighed, og hans erfaringer fra krigen gjorde ham til en ihærdig forkæmper for fred.
EnglishAs Liberals, we are ardent supporters of human rights.
Som liberale brænder vi for menneskerettighederne.
EnglishIn her, they have an ardent spokesperson and guardian.
De har i hende en glødende fortaler og beskytter.
EnglishFor me, as an ardent supporter of a social market economy, my motto is: people first, the economy second.
For mig, der er en konsekvent forkæmper for den sociale markedsøkonomi, handler det derfor om mennesket først og så økonomien.
EnglishI am an ardent champion of the subsidiarity principle and I come from a country with a very marked degree of federalism.
Jeg er en glødende forkæmper for subsidiaritetsprincippet og kommer fra et land med en meget udpræget føderalisme.
EnglishI should, at this point, like to pay tribute to the memory of one of the great and ardent Europeans who paved the way for Europe, Pierre Pflimlin.
Jeg vil her mindes en af de markante europæiske ildsjæle, som har banet vejen for Europa, Pierre Pflimlin.
EnglishIt is paradoxical in this context to note that some of the most ardent supporters of financial liberalisation at the same time oppose the euro.
Det er derfor paradoksalt at konstatere, at nogle af de varmeste fortalere for den finansielle liberalisering på samme tid er imod euroen.
EnglishCommissioner, I will not ask you for your opinion about the political situation, human rights, the rule of law, or any of those ardent issues in Albania.
Jeg vil ikke bede Dem tage stilling til den politiske situation, menneskerettighederne, retsstaten og alle disse primitive spørgsmål i Albanien.
EnglishTo begin with, I would like to extend my warm thanks to Mrs Palacio Vallelersundi for the ardent support she has shown for the set of measures proposed by the Commission.
Jeg vil begynde med at takke ordføreren, fru Palacio, for hendes store støtte af de mange foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået.
EnglishThe conditions for the introduction of the euro are better today than most of us expected, including even the most ardent optimists, to whose ranks I normally belong.
Betingelserne for euroens indførelse er i dag bedre, end de fleste af os - selv glødende optimister, som jeg selv normalt hører til - forventede.
EnglishThose of us who were previously excluded from the construction of Europe because our country was under a dictatorship are ardent supporters of enlargement towards the East.
Vi, der blev udelukket fra det europæiske samarbejde i sin tid, fordi vores land var underlagt diktatur, er ivrige tilhængere af udvidelsen mod øst.
EnglishI, like most of my colleagues, am an ardent supporter of the aims of the Socrates programme and have witnessed its benefits to education and to local communities.
Som de fleste af mine kolleger er jeg en glødende tilhænger af målene i Sokrates-programmet og har været vidne til det udbytte, det har ydet uddannelse og lokalsamfundene.
EnglishI am an ardent advocate of this sort of harmonisation, although I know that many of my fellow members take a different tack, believing that tax policy should be subject to competition.
Jeg vil arbejde indtrængende for en sådan harmonisering, selv om jeg ved, at der er en række kolleger, som er af en anden opfattelse, som tror, at afgiftspolitik skal føres i konkurrence.

Synonymer (engelsk) for "ardent":

ardent