Engelsk-dansk oversættelse af "arena"

EN

"arena" dansk oversættelse

volume_up
arena {substantiv}
DA
DA

"arena" engelsk oversættelse

EN
EN

arena {substantiv}

volume_up
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Det er et vigtigt forum for at løfte disse spørgsmål op på den globale arena.
You could say that the arena is now entirely open for us in this area.
Man kan sige, at der nu ligger en fuldstændig åben arena foran os på dette område.
Part-sessions are primarily an arena for various Members to make proclamations.
Plenarmøderne er først og fremmest en arena, hvor forskellige medlemmer oplæser proklamationer.
DA

arena {en}

volume_up
arena
volume_up
arena {substantiv}
Det er et vigtigt forum for at løfte disse spørgsmål op på den globale arena.
It is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Man kan sige, at der nu ligger en fuldstændig åben arena foran os på dette område.
You could say that the arena is now entirely open for us in this area.
Plenarmøderne er først og fremmest en arena, hvor forskellige medlemmer oplæser proklamationer.
Part-sessions are primarily an arena for various Members to make proclamations.

Eksempelsætninger "arena" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, opinion is being stirred up against this directive in the political arena.
I den politiske diskussion skabes der tværtimod en stemning mod dette direktiv.
EnglishIt is very, very important that we continue this struggle in an international arena.
Det er meget, meget vigtigt, at vi fortsætter denne kamp i en international arena.
EnglishMy second point takes us away from internal affairs to the international arena.
Det andet punkt drejer sig ikke om det interne, men om det internationale.
EnglishI went to the Verona Arena to see a wonderful opera by Giuseppe Verdi, La Traviata.
Jeg var i Veronas arena for at høre en meget smuk opera af Giuseppe Verdi, La traviata.
EnglishMr President, there has also been significant progress in the legal arena.
Der er, hr. formand, også gjort betydelige fremskridt på det retlige område.
EnglishIt is an important forum for promoting these issues to the global arena.
Det er et vigtigt forum for at løfte disse spørgsmål op på den globale arena.
EnglishYou could say that the arena is now entirely open for us in this area.
Man kan sige, at der nu ligger en fuldstændig åben arena foran os på dette område.
EnglishThe Commission is not the negotiator of these agreements in the external arena.
Kommissionen er ikke forhandler vedrørende disse udadrettede aftaler.
EnglishThese mistakes were duly punished in the political arena at last month's elections.
Disse fejl blev straffet politisk ved valget i sidste måned i Belgien.
EnglishLowering the threshold and broadening the cultural arena is therefore a positive thing.
Men hvorfor ikke udvide dækningsområdet for tanken med kulturhovedstaden?
EnglishThe Rio Summit defined a new arena, that of sustainable development.
Rio-konferencen definerede et nyt scenario, nemlig den bæredygtige udvikling.
EnglishFor me, what is important, indeed fundamental, is to bring this matter into the public arena.
Det afgørende og helt grundlæggende for mig er, at sagen nu er bragt frem i lyset.
EnglishI believe that the European Union must work from this basis in the global arena also.
Jeg tror, at Den Europæiske Union bør gå ud fra denne baggrund også på de globale arenaer.
EnglishPart-sessions are primarily an arena for various Members to make proclamations.
Plenarmøderne er først og fremmest en arena, hvor forskellige medlemmer oplæser proklamationer.
EnglishI want to see a genuine internal market operating in the control arena.
Jeg ønsker at se et virkeligt indre marked i funktion på kontrolområdet.
EnglishI am talking about Mannheim and the arena for World Cup football that is being built there.
Jeg taler om Mannheim og det stadion, der er ved at blive bygget der til VM i fodbold.
EnglishEU citizens are still focused on the political debate taking place in the national arena.
EU ' s borgere fokuserer stadig på den politiske debat, som finder sted på nationalt plan.
EnglishWe have not even managed to launch our EU top level domain name successfully in the European arena.
For mit eget vedkommende drejede det sig om kun at nævne disse punkter én gang.
EnglishWhy, then, can we not be equally credible in the political arena?
Hvorfor kan vi så ikke være lige så troværdige på det politiske område?
EnglishBut more vital still is a Europe that feels strong in the political arena.
Men det er i endnu højere grad nødvendigt med et Europa, der føler sig stærkt på det politiske område.

Synonymer (engelsk) for "arena":

arena