Engelsk-dansk oversættelse af "Argentina"

EN

"Argentina" dansk oversættelse

DA

"Argentina" engelsk oversættelse

EN

Argentina {egennavn}

volume_up
1. geografi
Argentina (også: Argentine Republic)
The fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Fiskeriaftalen med Argentina yder tilskud til overførsel til argentinsk flag.
Argentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Argentina er et afskrækkende eksempel på, hvad nyliberalisme fører til.
The situation in Argentina is certainly awkward and sensitive.
Der er ingen tvivl om, at situationen i Argentina er vanskelig og prekær.
DA

Argentina {egennavn}

volume_up
1. geografi
Argentina
Fiskeriaftalen med Argentina yder tilskud til overførsel til argentinsk flag.
The fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Argentina er et afskrækkende eksempel på, hvad nyliberalisme fører til.
Argentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Der er ingen tvivl om, at situationen i Argentina er vanskelig og prekær.
The situation in Argentina is certainly awkward and sensitive.

Eksempelsætninger "Argentina" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe fisheries agreement with Argentina subsidizes transfers to the Argentine flag.
Fiskeriaftalen med Argentina yder tilskud til overførsel til argentinsk flag.
EnglishIt must be clear to us that Argentina is a country which really is flowing with milk and honey.
Man må forstå, at Argentina egentlig er et land, der flyder med mælk og honning.
EnglishArgentina is a shocking illustration of where neoliberalism will take us.
Argentina er et afskrækkende eksempel på, hvad nyliberalisme fører til.
EnglishIt was extraordinary to read this morning that Argentina is importing beef at the moment.
Det var usædvanligt at læse her til morgen, at Argentina i øjeblikket importerer oksekød.
EnglishWe therefore support the idea of replacing Afghanistan by Argentina.
Vi støtter derfor forslaget om nu at erstatte Afghanistan med Argentina.
EnglishDemocracy and freedom of expression are still being covertly undermined in today's Argentina.
Demokrati og ytringsfrihed undermineres stadig på en fordægtig måde i dagens Argentina.
EnglishThe case of Mercosur and the crisis in Argentina are one example of this, but there are others.
Mercosur og den argentinske krise er et eksempel på dette, men det er ikke det eneste.
EnglishOur hearts bleed when we see a sister nation such as Argentina.
Det er med blødende hjerte, vi betragter nærtstående lande som Argentina.
EnglishThe situation in Argentina is certainly awkward and sensitive.
Der er ingen tvivl om, at situationen i Argentina er vanskelig og prekær.
EnglishEC-Argentina scientific and technological cooperation agreement
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde EF / Argentina
EnglishBrazil, Argentina, Uruguay and Paraguay have a real need to pursue thoroughgoing reform.
Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay har et reelt behov for at gennemføre en gennemgribende reform.
EnglishThe truly dramatic situation of Argentina has been mentioned.
Argentinas situation, som virkelig er dramatisk, er blevet nævnt.
EnglishI am happy to say that Argentina has put its military past behind it.
Argentina har heldigvis lagt sin militærtid bag sig.
EnglishLet us make sure, Commissioner, that what happened with the agreement with Argentina never happens again.
Pas på, hr. kommissær, at det, der skete for os med aftalen med Argentina, aldrig gentager sig.
EnglishArgentina, Brazil and Uruguay will also be visited shortly.
Argentina, Brasilien og Uruguay vil også snart modtage besøg.
EnglishOdd, if we realise that the European Union actually imports meat from vaccinated cattle from Argentina.
Det er bizart, når vi vel at mærke ved, at EU importerer kød fra vaccinerede okser fra Argentina.
EnglishArgentina's agriculture could feed Europe as well as its own people.
Argentinas landbrug kunne sågar brødføde Europa.
EnglishMr President, fortunately we do not have the same problem with Argentina that we have with Russia or China.
Hr. formand, heldigvis har vi ikke det samme problem med Argentina som med Rusland eller med Kina.
EnglishArgentina can supply what customers want: beef which is guaranteed free from BSE.
I denne forbindelse kan De se, at Argentina tilbyder, hvad kunderne nu kræver, nemlig oksekød, som er garanteret fri for BSE.
EnglishThe World Bank has already assisted Argentina; it could obviously do likewise for other countries.
Verdensbanken har allerede hjulpet Argentina, og det kunne den også godt gøre med de andre stater, det er klart.

Synonymer (engelsk) for "Argentina":

Argentina