Engelsk-dansk oversættelse af "around the corner"

EN

"around the corner" dansk oversættelse

EN

around the corner {adverbium}

volume_up
around the corner
It is quite unacceptable again to postpone clarifying matters and taking a stance now that enlargement is effectively around the corner.
Det er helt uacceptabelt, hvis man yderligere udskyder en klargøring og stillingtagen, når nu udvidelsen faktisk ligger lige om hjørnet.
All these points are being considered and discussed at length in the framework of the preparation of the forthcoming fruit and vegetables reform that is just around the corner.
Alle disse punkter overvejes og drøftes indgående i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til reform af den fælles markedsordning for frisk frugt og grønsager, der er lige om hjørnet.

Eksempelsætninger "around the corner" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe are now 10 years on and the Summit in Johannesburg is around the corner.
Der er i mellemtiden gået 10 år, og topmødet i Johannesburg står for døren.
EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
Diskussionen omkring Galileo er velkendt, vi har også haft den her.
EnglishBut with the elections just around the corner, the P-word has become taboo.
Men der skal jo være valg, og ordet " pension " er således tabu.
EnglishWith the enlargement of the euro area around the corner, continuity is the overriding consideration.
Spørgsmålet om Parlamentets rolle er også blevet diskuteret.
EnglishA conference on climate change is just around the corner now.
Vi står nu lige foran en ny konference om klimaændring.
EnglishMr President, with the UN Conference in Monterrey around the corner, the world is facing a fundamental choice.
Hr. formand, med den forestående FN-konference i Monterrey står verden over for et grundlæggende valg.
EnglishThe euro is just around the corner and we have these new means of payment whose limitations not even we are aware of.
Euroen står for døren, og vi har disse nye betalingsmidler, som heller ikke vi kender grænserne for.
EnglishThe crunch decision is only around the corner.
Den afgørende beslutning vil snart blive truffet.
EnglishThe euro is just around the corner and the definitive VAT system based on the country of origin principle is in the pipeline.
Euroen bliver snart indført, og det definitive momssystem på grundlag af oprindelsesprincippet er forestående.
EnglishDeflation is not around the corner.
Deflation er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.
EnglishBut other times are around the corner...
EnglishAs the situation appears now, the actual problem is very small, but there is potentially a major problem just around the corner.
Som situationen ser ud nu, er det faktiske problem meget lille, men henne om hjørnet ligger et meget stort potentielt problem.
EnglishThe first test flight of the A 380 is planned for 2004, the first commercial flight for 2006 - just around the corner, in other words.
Den første prøveflyvning af A 380 er planlagt til 2004, og den første forretningsflyvning til 2006, med andre ord i nær fremtid.
EnglishThe Erika II package is now just around the corner, and I am delighted that the second package too will result in genuine progress in safety at sea.
Erika II står for døren, og jeg er glad for, at den anden pakke også vil medføre fremskridt for sikkerheden til søs.
EnglishIt is quite unacceptable again to postpone clarifying matters and taking a stance now that enlargement is effectively around the corner.
Det er helt uacceptabelt, hvis man yderligere udskyder en klargøring og stillingtagen, når nu udvidelsen faktisk ligger lige om hjørnet.
EnglishWith enlargement around the corner, some consideration must be given as to how this directive will affect the newcomers ' individual labour markets.
Den forestående udvidelse betyder, at vi bør overveje, hvordan dette direktiv vil påvirke de nye medlemsstaters arbejdsmarked.
EnglishIn short, our reports show that this historic moment really is possible and just around the corner, but only if we are able to keep up this sustained pace.
Vores rapporter viser kort sagt, at den historiske begivenhed, som udvidelsen er, virkelig er mulig og nært forestående, såfremt vi fortsætter i dette stabile tempo.
EnglishCertainly now with enlargement around the corner, anxious citizens are right to question whether the European Union can offer sufficient guarantees in order to safeguard their security.
Især nu, hvor udvidelsen nærmer sig, spekulerer foruroligede borgere med rette på, om EU kan give tilstrækkelige garantier for borgernes sikkerhed.
EnglishThis is a very tough question too because enlargement is just around the corner and we need to find remedies for these problems, with more in the way of results and less bureaucracy.
Det er også et svært spørgsmål, fordi udvidelsen er lige rundt om hjørnet, og vi er nødt til at finde løsninger, der i højere grad bygger på resultater og mindre bureaukrati.

Lignende oversættelser "around the corner" på dansk

corner substantiv
Danish
the artikel
Danish
around adverbium
around præposition
Danish
around the clock adverbium