Engelsk-dansk oversættelse af "as a last resort"

EN

"as a last resort" dansk oversættelse

EN

as a last resort {adverbium}

volume_up
as a last resort
Yet the consequences of war are potentially so serious that, for my group, it should be only a last resort.
Konsekvenserne af en eventuel krig kan imidlertid være så alvorlige, at min gruppe kun ser det som en sidste udvej.
The UN Charter permits the use of force as a last resort, but only after a resolution by the UN Security Council.
I FN-vedtægterne er det tilladt at bruge vold som en sidste udvej, men først efter beslutning i FNs sikkerhedsråd.
However, the UN Charter does provide the possibility of using military means as a last resort when peace is threatened.
FNs vedtægter giver imidlertid mulighed for at bruge militære midler som en sidste udvej, når freden er truet.

Eksempelsætninger "as a last resort" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishLandfill of waste should, as the rapporteur says, be an option of last resort.
Deponering af affald bør, som ordføreren siger, være en sidste mulighed.
EnglishAs I said earlier, however, this would only be regarded as a last resort.
Men som jeg sagde tidligere, vil den kun blive benyttet i yderste nødsfald.
EnglishA solution must then be found on a political plane as a last resort.
Så skal politikerne i sidste instans som den sidste udvej træffe foranstaltninger.
EnglishThe consumer must still have the right to go to court as a last resort.
Forbrugeren skal stadig have ret til at gå til domstolen som sidste udvej.
EnglishBut when there is nothing, and no political outlet for despair, violence becomes the last resort.
Men når fortvivlelsen ikke vinder politisk genklang, bliver volden sidste udvej.
EnglishIn fact, calling upon the Council to vote under Article 40 is to be considered a last resort.
Opfordringen til Rådet om at stemme efter artikel 40 skal nemlig betragtes som den sidste udvej.
EnglishTreating the problems of the young with drugs should be the last resort.
Problemerne forsvinder ikke ved at holde dem hemmelige.
EnglishAs a last resort, we would ask the ÖVP to look into alternatives.
Vi anmoder ÖVP om i sidste instans at finde en anden løsning.
EnglishI also welcome the acknowledgment in paragraph 5 that closer cooperation should be a last resort.
Jeg glæder mig også over bekræftelsen i punkt 5 af, at det tættere samarbejde skal være sidste udvej.
EnglishMany people are now beginning to despair, and some are clutching at the idea of using ground troops as a last resort.
Mange er nu fortvivlede, og en del griber efter landtropper som en redningsplanke.
EnglishViolence must only be used to combat violence as the very last resort.
Imod vold, vold skal kun være den sidste udvej.
EnglishThey have been able to do so simply because of international pressure, the last resort of which is the use of force.
Simpelthen på grund af det internationale pres, hvis sidste mulighed er at anvende magt.
EnglishWe are not considering it as an option except as a last resort.
Der kan kun blive tale om det i yderste nødsfald.
EnglishBut such measures can only be regarded as a last resort.
Men sådanne skridt kan kun være den yderste konsekvens.
EnglishIs the ECB equipped for a role as a lender of last resort?
Er ECB rustet til en rolle som lender of last resort?
EnglishThe report mentions the lender of last resort without telling us what it is or how it is going to work.
Betænkningen nævner den endelige långiver uden at fortælle os, hvad det er, eller hvordan det skal fungere.
EnglishAbortion must be seen as the solution of last resort and the report suggests various ways of achieving this.
Abort bør ses som den sidste udvej, og betænkningen angiver adskillige måder, hvorpå det lader sig opnå.
EnglishWe also have a universal service, but not only that, we now also have the obligation to establish a supplier of last resort.
Vi sikres ikke alene forsyningspligt, men kan også udpege en forsyningsdygtig leverandør.
EnglishEnhanced co-operation can only be a last resort solution, in the event of a deadlock, a possibility which must be considered.
Det styrkede samarbejde kan kun være en sidste udvej, hvis der kan forudses en blokering.
EnglishMr President, closer cooperation is, in my eyes and the eyes of most others, an emergency solution, a last resort.
Hr. formand, et tættere samarbejde er i mine og de fleste andres øjne en nødløsning, en sidste udvej.