Engelsk-dansk oversættelse af "as a result"

EN

"as a result" dansk oversættelse

EN

as a result {adverbium}

volume_up
As a result, we have a deeper appreciation of the concerns of all involved.
Som følge deraf har vi en dybere forståelse for, hvad der optager alle berørte parter.
As a result, we now have a very prosperous economy.
Som følge deraf har vi nu en blomstrende økonomi.
Finally, partly as a result of this, the Commission proposal is ambiguous and leaves many questions unanswered.
Endelig er kommissionsforslaget uklart bl.a. som følge deraf, og mange spørgsmål er stadig åbne.

Eksempelsætninger "as a result" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHowever, this disease affecting livestock in Europe is not the result of a curse.
Men denne kvægsyge er ikke en forbandelse, der rammer de europæiske besætninger.
EnglishThe sector too often feels abandoned as a result of the lack of a joint policy.
Sektoren føler sig for ofte ladt i stikken, fordi der mangler en samlet politik.
EnglishWe have some tortuous language as a result of the compromise that has been made.
Vi har en noget omstændelig sprogbrug som følge af det kompromis, der er indgået.
EnglishBetween 1997 and 2005 more than 700 people died as a result of floods in Europe.
Mellem 1997 og 2005 døde over 700 mennesker som følge af oversvømmelser i Europa.
EnglishThere is no question that this result can be interpreted in many different ways.
Det er utvivlsomt et resultat, der kan give anledning til mange fortolkninger.
EnglishAs a result, world culture faces the disappearance of Assyrian culture in Iraq.
Dermed står verdenskulturen over for at se den assyriske kultur forsvinde i Irak.
EnglishAs a result, the debate on the constitution is thrust centre stage once again.
Derfor er vi nødt til at endnu en gang at fokusere på debatten om en forfatning.
EnglishSecondly, they can be proud, not only of a long meeting, but also of the result.
For det andet kan vi ikke kun være den lange mødetid, men også resultatet bekendt.
EnglishWe are not interested in negotiating to eternity without any prospect of a result.
Vi er ikke interesserede i uendelige forhandlinger uden mulighed for resultater.
EnglishFinally, a lot of sensitive information may emerge as a result of this process.
Endelig kan der fremkomme meget følsomme oplysninger som følge af denne proces.
EnglishLadies and gentlemen, a European Council is a result achieved by a presidency.
Mine damer og herrer, et Europæisk Råd markerer afslutningen på et formandskab.
EnglishLiberalisation must not of course result in reduced safety for railway users.
Liberaliseringen må naturligvis ikke føre til mindre sikkerhed for passagererne.
EnglishThis does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
Det er for mig at se ikke noget imponerende resultat for det østrigske formandskab.
EnglishWe have the alternative of using human stem cells to achieve the same result.
Vi har den alternative mulighed at opnå det samme ved hjælp af voksne stamceller.
EnglishOLAF and its significance have been enhanced as a result of the ECJ judgment.
OLAF og OLAF ' s betydning blev endnu en gang styrket med domstolens afgørelse.
EnglishWe know from personal, painful experience that problems only escalate as a result.
Vi ved af egne pinefulde erfaringer, at problemerne derved blot bliver større.
EnglishCourage and political will were required on all sides to achieve this result.
For at nå dette resultat var der nemlig behov for alles mod og politiske vilje.
EnglishWe believe that this inconstant behaviour is not the result of a split personality.
Vi tror ikke, at denne ustabile adfærd er udtryk for en personlighedsspaltning.
EnglishThose expenditure cuts led to a positive result, but also had negative affects.
Disse færre udgifter har givet det positive resultat, men også negative resultater.
EnglishAs a result, I am expressing great regret and great sorrow on behalf of my group.
Derfor er det stor beklagelse og stor tristhed, jeg udtrykker på min gruppes vegne.

Lignende oversættelser "as a result" på dansk

a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
result substantiv
as adverbium
as konjunktion