Engelsk-dansk oversættelse af "as good as"

EN

"as good as" dansk oversættelse

volume_up
as good as new {adj.} [eksempel]
EN

as good as [eksempel]

volume_up
as good as
It is not certain that the new compromise proposal will be as good as this was.
Det er ikke sikkert, at det nye kompromisforslag bliver lige godt som det gamle.
Re-use sounds very good at first, but is it really as good as we think?
Genbrug lyder altid umiddelbart rigtig godt, men er genbrug virkelig godt, som vi tror?
The proposal, Commissioner Fischler, was also not nearly as good as this one.
Forslaget var desuden langt fra at være lige godt som det nuværende, hr. kommissær Fischler.

Eksempelsætninger "as good as" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishCommissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
Kommissær Busquin ' s meddelelse om det europæiske forskningsområde er meget god.
EnglishFive, good links with the hinterland are important for Europe's competitiveness.
For det femte er gode baglandsforbindelser vigtige for Europas konkurrenceevne.
EnglishIt is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
Det er også godt, at vores medlemsstater dækkende har ratificeret denne aftale.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Hr. formand, kære kolleger, Kommissionen har gjort et fremragende stykke arbejde.
EnglishThe European Union and its Member States are not very good at applying sanctions.
Den Europæiske Union og dens medlemsstater er ikke gode til at bruge sanktioner.
EnglishWe shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
Vi vil prøve at opfylde disse forslag, da de som altid er meget hensigtsmæssige.
EnglishBut I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
Men jeg siger eder I som høre: Elsker eders Fjender gører dem godt som hade eder;
EnglishI should just like to point out once again that the joint text still holds good.
Jeg vil gerne endnu en gang påpege, at det, som stod i brevet, stadig er gældende.
EnglishBut we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
Vi skal imidlertid også have skabt de administrative forudsætninger rettidigt.
EnglishFor good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.
Der var af gode grunde et klart flertal for at gennemføre denne afstemning i dag.
EnglishIn short, we can see that we could do a lot of good things for SEK 40 billion.
Vi kan kort sagt konstatere, at vi for 40 milliarder kunne gøre mange gode ting.
EnglishEurope should provide specific leadership to ensure good management of the coast.
Europa bør trække i førertrøjen på dette område for at sikre god kystplanlægning.
EnglishThe rapporteur puts forward some good and fruitful ideas on aid and cooperation.
Inden for bistand og samarbejde fremsætter ordføreren gode og frugtbare ideer.
EnglishI consider that the Souchet and Mann reports provide some good starting points.
Jeg synes, der er anvist gode holdepunkter i betænkningerne af Souchet og Mann.
EnglishHe has declared it to be a good and successful action with satisfactory results.
Han betegner det som en tilfredsstillende og vellykket aktion med gode resultater.
EnglishWithin the WTO there is good cooperation between the European Union and Hong Kong.
Der er et godt samarbejde mellem Den Europæiske Union og Hongkong inden for WTO.
EnglishTo turn to the issue of the Konrad report, it is a very good report, actually.
Hvad angår emnet for Konrad-betænkningen, er det faktisk en udmærket betænkning.
EnglishThink upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people!
Kom i Hu alt hvad jeg har gjort for dette Folk og regn mig det til gode min Gud!
EnglishFor it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
thi Gud er den som virker i eder både at ville og at virke efter sit Velbehag.
EnglishThis is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
Et eksempel på dette smukke tilsagn vil ikke automatisk føre til et godt resultat.

Lignende oversættelser "as good as" på dansk

as adverbium
as konjunktion
good adjektiv
good substantiv
Danish