Engelsk-dansk oversættelse af "as soon as"

EN

"as soon as" dansk oversættelse

EN

as soon as [eksempel]

volume_up
Member States are requested to sign this protocol as soon as possible.
Medlemsstaterne opfordres til at tiltræde protokollen snart som muligt.
Parliament should deliver the opinion required of it as soon as possible.
Det bør Parlamentet så afgive sin obligatoriske holdning til snart som muligt.
Since then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget snart som muligt.

Eksempelsætninger "as soon as" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
EnglishTo be fair to them, they too have expressed a desire to leave as soon as possible.
Den agerer nu kun som en forretningskommission, som traktaten forpligter den til.
EnglishWe are all pleased that we shall soon have monetary union in the European Union.
Vi glæder os alle over, at vi nu snart har en fælles valuta i Den Europæiske Union.
EnglishFor the time will soon come...... when Hobbits will shape the fortunes of all.
For den tid kommer snart...... da alle andres skæbne ligger i hobbitternes hænder.
EnglishEvents this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
Den forgangne sommer viste det kaos, der snart kan blive en almindelig foreteelse.
EnglishParliament will be informed of this consolidation as soon as it is complete.
Parlamentet vil blive informeret om denne konsolidering, så snart den er færdig.
EnglishAcquiring as much information as soon as possible is therefore very important.
Derfor er det meget vigtigt at finde frem til så mange oplysninger som muligt.
EnglishThis money really can be used as soon as the European Union has access to it.
Disse penge vil kunne blive anvendt effektivt, så snart EU får rådighed over dem.
EnglishWe simply need to return to the issue of the agenda again as soon as possible.
Jeg mener blot, at vi meget hurtigt må tage dette spørgsmål op på dagsordenen igen.
EnglishSo we have a moral obligation to accept the Baltic states as soon as possible.
Vi har derfor en moralsk forpligtelse til at optage balterne så hurtigt som muligt.
EnglishAs soon it is available we will make it available to Members of this Parliament.
Så snart det foreligger, bliver det tilgængeligt for parlamentsmedlemmerne.
EnglishThey would like to see Mugabe arrested as soon as he sets foot in a European state.
De ønsker Mugabe arresteret, så snart han sætter sine ben i en europæisk stat.
EnglishThe Commission will inform Parliament of its decision as soon as it has been taken.
Kommissionen vil informere Parlamentet om sin beslutning, så snart den er truffet.
EnglishWe assume – and I quote again – ‘ that Guantánamo will soon be a thing of the past’.
Vi går ud fra - jeg citerer igen - " at Guantánamo snart vil høre fortiden til ".
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Det er formålet med agenturet for grundlæggende rettigheder, som snart skal oprettes.
EnglishThis finding could very soon be proven in the following four lines of action:
Denne konstatering kan ganske kort omsættes i de fire følgende indsatsområder:
EnglishUsing smart cards and electronic purses will soon be second nature to us all.
Brugen af smart cards og elektroniske punge vil snart falde os alle naturligt.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Det er en selvfølge, at disse penge skal tilbagebetales så hurtigt som muligt.
EnglishCan the Commissioner assure me that ‘ in future ’ means as soon as possible?
Kan kommissæren forsikre, at der med udtrykket " på sigt " menes hurtigst muligt?

Lignende oversættelser "as soon as" på dansk

as adverbium
as konjunktion
soon adverbium
Danish
as well as konjunktion
as long as konjunktion
Danish
as long as adverbium
as ... as konjunktion
as good as