Engelsk-dansk oversættelse af "as usual"

EN

"as usual" dansk oversættelse

volume_up
business as usual {adv.} [talemåde]
EN

as usual {adverbium}

volume_up
The European Parliament should not just be about business as usual but about politics as usual.
Europa-Parlamentet bør ikke kun være» forretninger som sædvanlig«, men også» politik som sædvanlig«.
As usual, Parliament is overestimating the benefits of deregulation.
Parlamentet overvurderer som sædvanlig gevinsterne ved en liberalisering.
I hope this proposal of ours will not be received with the usual derision.
Jeg håber ikke, at man som sædvanlig latterliggør vores forslag.

Eksempelsætninger "as usual" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt obliges us to get away from our usual responses and I am very glad of that.
Vi bryder dermed det traditionelle mønster, hvilket jeg er særdeles tilfreds med.
EnglishI regret that we are down to one hour rather than the usual one and a half hours.
Jeg beklager, at vi er nede på én time i stedet for den sædvanlige halvanden time.
EnglishThe usual procedures should be followed and it should be approved as soon as possible.
Det har sin egen personlighed, og det skal gå sin gang og vedtages snarest muligt.
EnglishHe did this with his usual spirit of openness, and very high level of expertise.
Han har udført arbejdet med den åbenhed og dygtighed, der altid kendetegner hans indsats.
EnglishHe has approached this matter with his usual conviction and great dedication.
Han er gået til denne opgave med sin sædvanlige overbevisning og stor pligtopfyldenhed.
EnglishIf you require any further explanation, as usual I will be only too happy to provide it.
Hvis De vil have yderligere forklaringer, er jeg som altid til deres rådighed.
EnglishMr President, I rise on this subject with more than my usual ambivalence.
Hr. formand, jeg tager ordet om dette med mere end min sædvanlige ambivalens.
EnglishIt is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
Det er meget almindeligt, at højtstående embedsmænd fra Kommissionen deltager i middage.
EnglishI am sure Sir Leon will now put us in the picture in his usual masterly way.
Jeg er overbevist om, at sir Leon Brittan vil vise os lyset på hans kendte lærde facon.
EnglishAs usual in EU nomenclature, the title conveys the opposite of reality.
Som sædvanlig i EU-nomenklatur repræsenterer titlen det modsatte af virkeligheden.
EnglishThis investigation has been carried out according to the usual procedure.
Denne undersøgelse er blevet udført i henhold til den sædvanlige procedure.
EnglishAs usual, it is our view that the advantages of deregulation are being grossly exaggerated.
Vi mener som sædvanlig, at man stærkt overdriver fordelene ved en liberalisering.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Hr. Cabrol har fremført sine ekstra forslag med vanlig energi og flid.
EnglishOn this occasion, we had two committees of experts: the usual group and the Larsen group.
Vi har denne gang haft to ekspertudvalg; den traditionelle og Larsen-gruppen.
EnglishBut as has been said, the discussion with the Commission today is business as usual.
Men som sagt er drøftelserne med Kommissionen i dag helt, som de plejer.
EnglishNaturally we do not need a WHO list for this; subsidiarity will apply as usual.
Vi har naturligvis ikke brug for en liste fra WTO, subsidiariteten vil gælde som sædvanlig.
EnglishMoreover, the political front lines will probably not be the usual ones.
Desuden vil de politiske frontlinjer sandsynligvis ikke være de sædvanlige.
EnglishAs is usual in cases where human rights are violated, it is the poor who are the victims.
Som altid ved angrebene på menneskerettighederne er det de fattige, det går ud over.
EnglishThe Council's strategy is not - as has been described - business as usual.
Rådets strategi er ikke - som det blev beskrevet - ' alt ved det gamle '.
EnglishWe shall deal with this under the usual procedure at the January partsession.
Vi vil se på den inden for rammerne af den normale procedure ved vort plenarmøde i januar.

Lignende oversættelser "as usual" på dansk

usual adjektiv
as adverbium
as konjunktion
as a matter of fact adjektiv
Danish
as a rule adverbium