Engelsk-dansk oversættelse af "as well as"

EN

"as well as" dansk oversættelse

EN

as well as {konjunktion}

volume_up
as well as (også: and, or, too, together with, in addition to, plus, n')
They need to be well treated, well informed and well paid.
De vil behandles godt, være velinformerede og have en ordentlig løn.
If the people and the environment are doing well, then the economy will also do well.
Hvis menneskene og miljøet har det godt, så har økonomien det også godt.
Many of these things are well-known, well-established challenges.
Mange af disse ting er velkendte og konstaterede udfordringer.
as well as
We will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.
Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.
. ~~~ It understands Allow: directives, as well as some pattern matching.
Den forstår Allow:-anvisninger, såvel som visse mønstertilpasninger.
This is why specific action for women is needed, as well as mainstreaming.
Derfor er der brug for særlige initiativer for kvinder såvel som mainstreaming.

Eksempelsætninger "as well as" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
EnglishWe wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
Vi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.
EnglishFinally, there is well and truly a crisis in terms of the EU’ s external action.
Endelig er der afgjort tale om krise, hvad angår EU ' s foranstaltninger udadtil.
EnglishI have been well aware that you had to steer a course between the two extremes.
Jeg har haft en følelse af, at De har måttet balancere mellem de to yderpunkter.
EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Hvis der ikke opnås en politisk løsning, er alle militære erobringer nyttesløse.
EnglishAt the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.
Efter tre dages meget intensivt arbejde følte jeg mig overraskende sund og rask.
EnglishThe parliaments of the Member States, as well as our own, must become involved.
Ikke blot vores Parlament skal inddrages, men også befolkningernes parlamenter.
EnglishI do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
Der er ingen tvivl, Rådet kommer også til at smide dette forslag i skraldespanden.
EnglishIf we choose the latter, we might just as well give up on our Lisbon objectives.
Hvis vi vælger sidstnævnte, kan vi lige så godt opgive at opfylde Lissabon-målene.
EnglishNeither must we forget dialogue, as well as the promotion of fundamental rights.
Vi må heller ikke glemme dialogen, og vi skal fremme de grundlæggende rettigheder.
EnglishWe will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.
Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.
EnglishAnd as you are well informed, you will see that the Council is clearly absent.
Og da De er velinformeret, ser De, hvor tydeligt det er, at Rådet er fraværende.
EnglishThe 1989 original directive has already been very well explained in this House.
Det oprindelige direktiv fra 1989 er allerede forklaret i detaljer i Parlamentet.
EnglishThey have put forward some serious, valid, well-documented alternative proposals.
De har fremsat nogle seriøse, rimelige og veldokumenterede alternative forslag.
EnglishMr President, I might well continue where my fellow MEP, Mrs Theorin, left off.
Hr. formand, jeg kunne jo godt fortsætte, der hvor min kollega Theorin standsede.
EnglishThis could just as well be 0 % - the internal market would still be harmonised.
Det kunne også være 0 %, dermed ville det indre marked også være harmoniseret.
EnglishWell, now we know that forests do not fall within the remit of the European Union.
Men man er blevet klar over, at Unionen ikke har nogen kompetence på skovområdet.
EnglishThat being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
Derfor kan det nemt blive et objekt for international organiseret kriminalitet.
EnglishThe objectives have been well chosen, but unfortunately there are too many of them.
Målene er meget godt valgt, men det dårlige er, at der er for mange prioriteter.

Lignende oversættelser "as well as" på dansk

as adverbium
as konjunktion
well adjektiv
Danish
well
Danish
well substantiv
Danish
well konjunktion
Danish
well interjektion
Danish
well adverbium
Danish