Engelsk-dansk oversættelse af "to ascertain"

EN

"to ascertain" dansk oversættelse

EN

to ascertain [ascertained|ascertained] {verbum}

volume_up
to ascertain
I shall ensure that we ascertain how this proposal might be adopted.
Jeg skal finde ud af, hvordan dette forslag eventuelt kan vedtages.
As early as February, we initiated preparatory talks in order to ascertain what exactly Moroccan future interests would entail.
Siden februar er vi begyndt at holde forberedende møder for at finde ud af, hvad de egentlige marokkanske interesser er i fremtiden.
The Commission is currently examining the situation in Germany in order to ascertain if further measures are needed in this respect.
Kommissionen kontrollerer i øjeblikket situationen i Tyskland for at finde ud af, om yderligere foranstaltninger er påkrævede i denne henseende.
I have been able to ascertain that Slovakia meets the market requirements.
Jeg har kunnet konstatere, at Slovakiet opfylder markedskravene.
However, we have to ascertain at the same time that our own sanctions were not that effective either.
Samtidig kan vi konstatere, at vores egne sanktioner heller ikke har fungeret så godt.
Indeed, we can already ascertain that the changes that were made have brought the positions closer together.
Vi kan jo allerede nu konstatere, at de ændringer, som blev foretaget, har fået opfattelserne til at nærme sig hinanden.

Eksempelsætninger "to ascertain" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
Desuden skal det undersøges, hvordan de forskellige lande kan tage fanger tilbage.
EnglishWe want to ascertain the exact content of products which go into cattle feed.
Vi ønsker at vide præcis, hvilke produkter der indgår i foderet til kvæg.
EnglishI think that the Presidency should urgently ascertain the reasons behind this interruption.
Jeg mener, at formandskabet straks bør undersøge årsagerne til denne afbrydelse.
EnglishWe have a duty to ascertain whether abuse and torture have been committed throughout Europe.
Nogle europæiske lande har som bekendt indledt undersøgelser på nationalt plan.
EnglishWe must first ascertain whether or not there is a majority on the first resolution.
Vi skal først se, om der er flertal for det første beslutningsforslag.
EnglishThe Commissioner herself came to our country twice and was able to ascertain that.
Kommissær fru Wulf-Mathies har selv været i vort land to gange og har kunnet forvisse sig derom.
EnglishHard facts have been difficult to ascertain in this short period.
Det har været vanskeligt at få oplyst faktiske kendsgerninger i denne korte periode.
EnglishI have been able to ascertain that Slovakia meets the market requirements.
Jeg har kunnet konstatere, at Slovakiet opfylder markedskravene.
EnglishWe need to have an overview so that we can ascertain whether what we have agreed is being implemented.
Vi er nødt til at have et overblik over, om det, vi har aftalt, implementeres.
EnglishI shall ensure that we ascertain how this proposal might be adopted.
Jeg skal finde ud af, hvordan dette forslag eventuelt kan vedtages.
EnglishHowever, we have to ascertain at the same time that our own sanctions were not that effective either.
Samtidig kan vi konstatere, at vores egne sanktioner heller ikke har fungeret så godt.
EnglishWe have to ascertain that not all research leads to more economic growth or more employment.
Vi må fastslå, at ikke al forskning fører til højere økonomisk vækst eller større beskæftigelse.
EnglishOtherwise how can we ascertain whether or not they are legitimate?
Hvis ikke, hvordan skal man så vide, om de er lovlige eller ej?
EnglishAs far as the Commission's services can ascertain, the WHO has not changed its stance so far.
Så vidt Kommissionens tjenestegrene ved, er der ikke for øjeblikket nogen ændring på vej i WHO ' s synspunkt.
EnglishWe naturally condemn any form of extremism, but we must ascertain the precise background.
Vi fordømmer naturligvis enhver form for ekstremisme, men vi er nødt til at vide, hvad der helt præcis ligger bag.
EnglishIt is not enough to ascertain the existence of the deficit, closing the stable door after the horse has bolted!
Det er ikke tilstrækkeligt at holde underskuddet nede og løse problemerne, når de er opstået.
EnglishIf we ascertain that procedures are being abused, we obviously need to find solutions to situations of human distress.
Hvis proceduren misbruges, må vi naturligvis finde en løsning på den menneskelige elendighed.
EnglishIt is easy to ascertain through the Turkish media that people are still being tortured in some police stations.
Via de tyrkiske medier kan det nemt slås fast, at der stadig udøves tortur på nogle politistationer.
EnglishThis makes it easier to ascertain side effects and makes it possible to act quickly in the event of a crisis.
Det gør det lettere at registrere bivirkningerne og gør det muligt at handle hurtigt i krisesituationer.
EnglishInfringement proceedings should be opened to ascertain the causes and the people responsible for the disaster.
Der bør indledes en overtrædelsesprocedure med henblik på at undersøge ansvaret for og årsagerne bag ulykken.