Engelsk-dansk oversættelse af "ashamed"

EN

"ashamed" dansk oversættelse

EN

ashamed {adjektiv}

volume_up
ashamed (også: embarrassed)
If you had been there, I am sure you would have been ashamed.
Hvis De havde været til stede der, ville De ganske givet være blevet flov.
As Members of the European Parliament we should feel ashamed of the role we have played.
Vi bør som medlemmer af Europa-Parlamentet være flove over den rolle, vi har spillet.
Der var ikke noget, som vi skal være flove over.
ashamed (også: shameful)
Anything can happen with this Commission and this Europe which is always ashamed of something; we 're ashamed of producing olive oil!
Alting kan ske med Kommissionen og med det altid skamfulde Europa; det skammer sig over at producere olivenolie!
Many people in Britain are shocked, saddened, angered and ashamed by the antics of the British Government.
Der er mange mennesker i Storbritannien, som er chokerede, kede af det, vrede og skamfulde over den britiske regerings krumspring.
I have to say I came back very angry and rather ashamed that the European Union should be represented in quite such a way, should be quite so ineffective in a crisis of extraordinary proportions.
Jeg må sige, at jeg vendte tilbage og var meget vred og ret skamfuld over, at Den Europæiske Union er repræsenteret på en sådan måde og er så ineffektiv i en krise af usædvanligt omfang.
ashamed (også: inglorious)

Eksempelsætninger "ashamed" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishO let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name!
Lad ej den fortrykte gå bort med Skam lad de arme og fattige prise dit Navn!
EnglishI am ashamed of the lack of European resolve in the area of the Middle East.
Jeg skammer mig over manglen på europæisk handlekraft med hensyn til Mellemøsten.
EnglishIt seems to me that in this respect our countries have nothing to be ashamed of.
Og jeg mener ikke, at vores lande i denne henseende behøver at skamme sig.
EnglishIn the 21st century in Europe that is barbaric and we should be ashamed.
I det 21. århundredes Europa et noget sådant barbarisk, og vi burde skamme os.
EnglishThey looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.
Jeg søgte HERREN og han svarede mig og friede mig fra alle mine Rædsler.
EnglishAs Members of the European Parliament we should feel ashamed of the role we have played.
Vi bør som medlemmer af Europa-Parlamentet være flove over den rolle, vi har spillet.
EnglishO my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.
min Gud jeg stoler på dig lad mig ikke beskæmmes lad ej mine Fjender fryde sig over mig.
EnglishO keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.
Vogt min Sjæl og frels mig jeg lider på dig lad mig ikke beskæmmes.
EnglishFor the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Skriften siger jo: "Hver den som tror på ham skal ikke blive til Skamme.
EnglishFinland is, technologically, at the top of the league; and we are ashamed of such behaviour.
Finland er højteknologiens førende land, og vi skammer os over en sådan behandling.
EnglishMeanwhile, President Mugabe does not seem to be in the least ashamed of this reign of terror.
Imens synes præsident Mugabe ikke at skamme sig det mindste over dette terrorregime.
EnglishThe wind hath bound her up in her wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices.
Et Vejr har omspændt dem med sine Vinger og de skal blive til Skamme for deres Ofre.
EnglishAnd he settled his countenance stedfastly, until he was ashamed: and the man of God wept.
Og han stirrede stift frem for sig og var ude af sig selv af Rædsel.
EnglishThey were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
men de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!
EnglishYea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.
Nej ingen som bier på dig skal beskæmmes; beskæmmes skal de som er troløse uden Grund.
EnglishYet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed; but let him glorify God on this behalf!
men lider han som en Kristen da skamme han sig ikke men prise Gud for dette Navn!
EnglishWe are not ashamed of our past in that region, in fact, quite the opposite.
Vi skammer os ikke over vores fortid i dette område, tværtimod.
EnglishI am rather ashamed to admit it, but I chose that solution.
Jeg skammer mig lidt over at indrømme det, men det var den løsning, jeg valgte.
EnglishAnd today, are we not ashamed about what is happening in Central Africa?
Er vi, det kan vi tale om i dag, ikke alle sammen beskæmmet over, hvad der sker i Centralafrika?
EnglishIt is at such moments that I am ashamed of being Swedish.
På denne måde forhindres det, at det indre markeds funktion bliver sat på spil.
Andre ord i vores ordbog