Engelsk-dansk oversættelse af "aside"

EN

"aside" dansk oversættelse

volume_up
aside {substantiv}
DA
EN

aside {adverbium}

volume_up
Aside from the case of Turkey, it is the entire enlargement process that is at stake.
Bortset fra spørgsmålet om Tyrkiet er det hele udvidelsesprocessen, der er på spil.
Leaving aside specific points, I think this is the most important thing that we have learned together.
Bortset fra de specifikke ting tror jeg, at det er det vigtigste, som vi har lært sammen.
Bortset fra det, er betænkningen meget god.
It is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
Det er imidlertid muligt, og det er en trussel, som vi ikke bare kan feje til side.
Firstly, we had set appropriations aside and we have released them.
For det første havde vi sat bevillinger til side, og vi har frigjort dem.
The same amount of money needs to be put aside for a wide range of different risks.
Det er det samme beløb, der skal lægges til side i forbindelse med en lang række forskellige risici.

Eksempelsætninger "aside" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAside from the peace process, the Union must invest in democracy and human rights.
Unionen skal ud over fredsprocessen investere i demokrati og menneskerettigheder.
EnglishWe cannot cast aside the European social model for the sake of competitiveness.
Vi kan ikke kassere den europæiske socialmodel til fordel for konkurrenceevne.
EnglishWe have seen considerable changes taking place since set-aside was introduced.
Vi har set, at siden braklægningen blev indført, er der sket betydelige ændringer.
EnglishWhat was the voluntary set-aside when the rate was 10 %, and when it was 5 %?
Hvad var den frivillige brak, da det var 10 %, og hvad var den, da det var 5 %?
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
Set aside -ordningen er det bedste værktøj til at regulere kornproduktionen.
EnglishIf it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
Et konkret tiltag kunne også være muligheden for at anvende braklagte arealer.
EnglishSometimes, therefore, one must be able to set aside one's own reservations.
Derfor må man også af og til kunne sætte sine egne betænkeligheder i baggrunden.
EnglishThat is a measure of this tragedy, which we cannot simply stand aside from.
Det er et udtryk for denne katastrofe, som vi vel ikke bare sådan kan acceptere.
EnglishThe Court clearly felt that we were right and set aside the Council's 1994 decision.
Domstolen gav os naturligvis medhold og annullerede Rådets beslutning fra 1994.
EnglishIt is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
Det er vigtigt, at vi ikke afsætter større reserver på budgettet end nødvendigt.
EnglishIt is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
Det er imidlertid muligt, og det er en trussel, som vi ikke bare kan feje til side.
EnglishTextiles aside, China is already producing two-thirds of all electronic goods.
Ud over tekstiler producerer Kina allerede to tredjedele af alle elektroniske varer.
EnglishControversial funds have now been set aside under international agreement.
Ved de internationale aftaler ligger omstridte finansielle midler nu i reserve.
EnglishFrom 1992 to 1997, we were told that the set-aside was having a positive effect.
Fra 1992 til 1997 fortalte man os, at denne rationering havde haft en positiv virkning.
EnglishFor that reason, we propose that ECU 7 million be set aside for this programme.
Det er derfor vi foreslår, at ECU 7 millioner sættes af til dette program.
EnglishA third of the time could be set aside for spontaneous debate, as you intimated.
En tredjedel af tiden kunne afsættes til spontan debat, som du antydede.
EnglishAside from the case of Turkey, it is the entire enlargement process that is at stake.
Bortset fra spørgsmålet om Tyrkiet er det hele udvidelsesprocessen, der er på spil.
EnglishChristmas aside, much is said in the text, but there is also much that is not said.
Jul eller ej, i en lovtekst er der det, der står, og så er der det, der ikke er nævnt.
EnglishThe Karas report strengthens this provision by casting aside government authorisation.
Karas-betænkningen styrker denne mulighed ved at udelukke den offentlige myndighed.
EnglishI therefore urge you to be extremely careful before you cast Amendment No 3 aside.
Derfor råder jeg Dem til at være meget forsigtig med at tilsidesætte ændringsforslag 3.

Synonymer (engelsk) for "aside":

aside