Engelsk-dansk oversættelse af "to ask for"

EN

"to ask for" dansk oversættelse

DA
DA
EN

to ask for {transitivt verbum}

volume_up
to ask for
Mr President, I would ask permission to speak regarding the Rules of Procedure.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om ordet til forretningsordenen.
It is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
Det er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
I would ask for a reinforcement of that effort during the next four months.
Jeg vil bede om en styrkelse af den indsats i løbet af de kommende fire måneder.

Eksempelsætninger "to ask for" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishLet me ask a very serious question: how do things stand as regards human rights?
Jeg vil gerne helt seriøst spørge, hvordan menneskerettighedssituationen ser ud.
EnglishLike Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.
I lighed med fru Moreau anmoder jeg om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
EnglishMadam President, may I ask how it is that there is a change to the voting order?
Fru formand, må jeg spørge om, hvorfor der er ændret på afstemningsrækkefølgen?
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Hr. formand, jeg vil gerne bede om, at mit navn tilføjes tilstedeværelseslisten.
EnglishI would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
Jeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
EnglishI have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
Hvorfor holdes de interinstitutionelle forhandlinger på dette område stadig hen?
EnglishI would ask the Commission to take the necessary steps together with Parliament!
Jeg beder Dem, fru kommissær, om sammen med Parlamentet at gøre det nødvendige!
EnglishMr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
Mange tak, hr. formand, må jeg stille et tillægsspørgsmål til kommissær Fischler?
EnglishHowever, I would ask you to send the Commission a written question on this case.
Jeg foreslår, at De sender Kommissionen et skriftligt spørgsmål om dette emne.
EnglishIn his reply, let me ask the Commissioner to address some important questions.
Jeg vil bede kommissæren om at besvare et par vigtige spørgsmål til hans indlæg.
EnglishI would like to ask the Commissioner whether he could envisage a new approach?
Jeg vil gerne spørge kommissæren, om han kan forestille sig en ny fremgangsmåde?
EnglishSo I ask those travelling to Geneva to consider this subject especially carefully.
Jeg anmoder derfor dem, der tager derhen, om at lægge særlig vægt på dette emne!
EnglishI would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.
Derfor beder jeg Dem om ikke at knibe udenom ved uløste principielle spørgsmål.
EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Men jeg vil også gerne henlede medlemsstaternes opmærksomhed på dette problem.
EnglishI should like to ask about progress with the association agreement with Morocco.
Jeg vil gerne spørge Dem, hvordan det går med associeringsaftalen med Marokko.
EnglishMr President, obviously I apologise for this delay and ask for your understanding.
Hr. formand, jeg beklager naturligvis forsinkelsen og beder om Deres forståelse.
EnglishI can only ask honourable Members to wait until the physical evidence is available.
Jeg kan kun bede de ærede medlemmer vente, indtil de fysiske beviser foreligger.
EnglishIt is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
Det er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
EnglishI would also ask the Commission what additional control measures it will be taking?
Jeg spørger også Kommissionen om, hvilke kontrolforanstaltninger den vil træffe?

Lignende oversættelser "to ask for" på dansk

for præposition
Danish
for konjunktion
for adverbium
to watch out for verbum
Danish
to long for verbum
Danish
to care for verbum
Danish
in exchange for adverbium
Danish
to go for verbum
to make up for verbum
Danish
to account for verbum
to wait for verbum
Danish
to arrange for verbum
to apply for verbum
Danish
to equip for verbum
to pine for verbum
Danish
Andre ord i vores ordbog