Engelsk-dansk oversættelse af "asked"

EN

"asked" dansk oversættelse

volume_up
ask me [eksempel]
DA
DA
EN

asked {adjektiv}

volume_up
asked (også: questioned)
I was not even asked before it was imposed upon me.
Jeg blev ikke engang adspurgt, inden jeg fik det påtvunget.
This raises an enormous problem and I wish to discuss this tomorrow with the Commissioner, who will once again be asked at the time of voting, about the real attitude of the Commission.
Dette rejser et uhyre stort problem, som jeg ønsker at drøfte i morgen med kommissæren, der påny vil blive adspurgt, under afstemningen, om Kommissionens virkelige holdning.

Eksempelsætninger "asked" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
Her i protokollen står der, at jeg anmodede om, at vi protesterer over for NATO.
EnglishWhat is the question that must be asked regarding these companies ' pension funds?
Hvad er det for et spørgsmål, man skal stille virksomhederne om pensionsfondene?
EnglishThe Commission was asked to find the ECU 500 million in the agricultural budget.
Kommissionen blev anmodet om at finde disse 500 mio ecu på landbrugsbudgettet.
EnglishWe asked for EUR 9 million and we were given commitments of over EUR 4 million.
Vi bad om 9 millioner euro og har fået forpligtelser for over 4 millioner euro.
EnglishThe monster asked his creator to give him a female companion, if you remember.
Som De sikkert husker, beder monsteret sin skaber om at give ham en ledsagerske.
EnglishWe in Parliament have asked for a staff of 300, which is definitely not too many.
Vi har i Parlamentet bedt om 300 stillinger, og det er bestemt ikke for meget.
EnglishI was asked how the Middle East is to be dealt with within the security strategy.
De spurgte mig om, hvordan denne sikkerhedsstrategi i Mellemøsten kan gennemføres.
EnglishMr Cot asked me for a commitment regarding the methods used and the timetable.
Hr. Cot, De bad mig om en forpligtelse med hensyn til metodologien og tidsplanen.
EnglishMrs Lulling asked me to go through the amendments and I would like to do that.
Fru Lulling bad mig om at gennemgå ændringsforslagene, og det vil jeg gerne gøre.
EnglishAs you will know, we had also asked Europol to draw up a report on this issue.
Vi havde som bekendt også bedt Europol om at udarbejde en rapport om spørgsmålet.
EnglishI have asked to make an explanation of vote on the motion concerning the calendar.
Jeg har bedt om at afgive en stemmeforklaring til vores afstemning om kalenderen.
EnglishBelow are some of our most frequently asked questions about disabled ad serving.
Nedenfor findes nogle af de oftest stillede spørgsmål om deaktiveret annoncevisning.
EnglishIt is a very important question indeed which Jonas Sjöstedt and others have asked.
Det er et meget væsentligt spørgsmål, som Jonas Sjöstedt og andre har stillet.
EnglishMrs Peijs has asked me when we are getting mobile pensions for mobile people?
Fru Peijs har spurgt mig: Hvornår får vi mobile pensioner for mobile mennesker?
EnglishThe question was asked what will the ECB do if that creates problems for Denmark?
Der blev tidligere spurgt, hvad ECB vil gøre, hvis det giver problemer for Danmark?
EnglishQuestions are asked specifically on the subjects on which we want information.
Spørgsmål bliver stillet specielt til emner, som vi gerne vil have oplysninger om.
EnglishMr Blokland asked about the efficiency of the European Union's current measures.
Hr. Blokland spurgte om effektiviteten af EU ' s nuværende foranstaltninger.
EnglishI demand an answer as to who decides whether my questions may be asked or not.
Jeg kræver et svar på hvem, der afgør om mine spørgsmål må stilles eller ikke.
EnglishMr Rübig has asked for the floor pursuant to Rule 19 of the Rules of Procedure.
I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 19 giver jeg ordet til hr.
EnglishMr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
Hr. formand, for lidt siden stillede jeg et spørgsmål, som er meget vigtigt for mig.

"asked repeatedly" dansk oversættelse

volume_up
asked repeatedly
Danish
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"asked rhetorically" dansk oversættelse

volume_up
asked rhetorically
Danish
Mere chevron_right

"asked the receptionist" dansk oversættelse

volume_up
asked the receptionist
Danish
Mere chevron_right