Engelsk-dansk oversættelse af "aspartame"

EN

"aspartame" dansk oversættelse

volume_up
aspartame {substantiv}
EN

aspartame {substantiv}

volume_up
aspartame
volume_up
aspartam {et} (kunstigt sødestof)
Amendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Ændringsforslag 4 er blevet nævnt som forudsættende en ny undersøgelse af aspartam.
A new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
En ny betænkning om vurderingen af aspartam ville simpelthen føre til negativ omtale.
A re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
En revurdering af aspartam er bestemt ikke generende.

Eksempelsætninger "aspartame" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAmendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Ændringsforslag 4 er blevet nævnt som forudsættende en ny undersøgelse af aspartam.
EnglishA new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
En ny betænkning om vurderingen af aspartam ville simpelthen føre til negativ omtale.
EnglishA re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
En revurdering af aspartam er bestemt ikke generende.
EnglishAmendment 4 calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners - aspartame and stevioside.
I ændringsforslag 4 opfordres der til en revurdering af to sødestoffer - aspartam og steviosid.
EnglishMy second point refers to aspartame.
EnglishAlthough Mrs Jackson, with reference to aspartame, has just mentioned the FDA in the USA, she does not want to heed the FDA's warnings about cyclamic acid.
Selv om fru Jackson netop har nævnt FDA i USA i forbindelse med aspartam, så vil hun ikke lytte til FDA ' s advarsler om cyklaminsyre.
EnglishMrs Oomen-Ruijten and I are both of the view that the requests for a new report on the re-evaluation of the approval of aspartame are also completely misplaced.
Fru Oomen-Ruijten og jeg er begge af den opfattelse, at anmodningerne om en ny betænkning om revaluering af godkendelsen af aspartam også er helt ved siden af.
EnglishFurthermore, the amendment would require the Commission to present a report on the process of authorisation of aspartame by the US Food and Drugs Administration.
Desuden vil ændringsforslaget kræve, at Kommissionen forelægger en rapport om fremskridt med godkendelse af aspartam af USA ' s fødevare- og medicinalmyndigheder.
EnglishTo this end, the scientists have reviewed all the scientific literature published since the last opinion on aspartame - amounting to around 150 articles.
Med henblik herpå har videnskabsmændene igen set på hele den videnskabelige litteratur, der er blevet offentliggjort siden den sidste udtalelse om aspartam - i alt omkring 150 artikler.
EnglishAt the request of the Commission, aspartame has been re-evaluated by the Scientific Committee on Food in collaboration with the British and French Food Safety Authorities.
Efter anmodning fra Kommissionen er aspartam blevet revalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler i samarbejde med de britiske og franske fødevaresikkerhedsmyndigheder.
EnglishI think Amendment No 4 is entirely justified, for what we want is a re-evaluation of aspartame, especially as regards its effects on risk groups, particularly pregnant women.
Jeg finder ændringsforslag 4 absolut berettiget, for det, vi ønsker, er en revurdering af aspartam, navnlig med hensyn til dets indvirkninger på sårbare personer, navnlig gravide.
EnglishThat illustrates the point about fundamentalism, because this would take place less than a year after the publication of the Scientific Committee for Food's opinion on aspartame.
Det illustrerer pointen om fundamentalisme, for det skulle ske mindre end et år efter offentliggørelsen af udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om aspartam.
EnglishTurning to the request to examine how aspartame was approved in the United States, it is not the competence of the Commission to enquire how an authorisation has been granted in a third country.
Hvis vi nu går over til anmodningen om at undersøge, hvordan aspartam blev godkendt i USA, så er det ikke Kommissionens kompetence at undersøge, hvordan autorisation udstedes i et tredjeland.