EN

assertive {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "assertive" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishEurope must adopt a more assertive and consistent role when defending human rights.
Europa skal være mere assertivt og konsekvent, når menneskerettighederne skal forsvares.
EnglishI support the line you are taking, Commissioner, and the more assertive role that has been adopted.
Jeg støtter Deres linje, fru kommissær, og den mere effektive rolle, man har valgt at spille.
EnglishWhat is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
På den anden side er ordet " akademi " ikke assertivt nok, når det drejer sig om politisamarbejde.
EnglishYou will be facing a more assertive and more confident European Parliament which has expectations of you.
De vil se et mere selvsikkert og fortrøstningsfuldt Europa-Parlament, der har forventninger til Dem.
EnglishHowever, Europe does not allow us to be self-assertive.
EnglishThe Commission is the guardian of the treaties and of European values and, in my opinion, it should fulfil this task in an assertive manner.
Kommissionen er vogter af traktaterne og de europæiske værdier, og det skal den gennemføre på en assertiv måde.
EnglishAt the same time, however, I would like to encourage the Commission to be more assertive the Member States when it comes to data.
Samtidig vil jeg imidlertid opfordre Kommissionen til at profilere sig stærkere over for medlemsstaterne, når det gælder oplysningerne.
EnglishThe International Olympic Movement has been quite actively involved in the administration of WADA, but the role of governments has been less assertive.
Med dets nye kompetence på sportsområdet bør EU spille en aktiv rolle for at gennemføre, fremme og støtte forpligtelserne under denne kommende aftale.
EnglishWe must stop this incoherence and achieve a clear and assertive EU competence, but that policy must be determined to safeguard our privacy.
Vi er nødt til at gøre op med denne manglende sammenhæng og nå frem til en klar og stærk EU-kompetence, men det skal være en politik, der beskytter privatlivets fred.
EnglishFinally, the European Parliament is asking the European Commission to adopt an assertive stance, and I hope that the latter will interpret this as a shot in the arm.
Endelig, hr. formand, anmoder Parlamentet om en assertiv holdning fra Kommissionens side, og jeg håber, at det vil blive opfattet som et udtryk for støtte.
EnglishTo begin with, because the restrictions imposed on the Member States are preventing governments from pursuing an active economic policy and an assertive policy for growth and employment.
For det første fordi de restriktioner, der pålægges landene, hindrer en aktiv konjunkturpolitik og en offensiv politik for vækst og beskæftigelse fra staternes side.

Synonymer (engelsk) for "assertive":

assertive
assertion