Engelsk-dansk oversættelse af "assiduously"

EN

"assiduously" dansk oversættelse

volume_up
assiduity {substantiv}
EN

assiduously {adverbium}

volume_up
assiduously
The upshot is that the EU embraces many areas of policy which, if in doubt, would be better dealt with by the Member States and interferes assiduously in their affairs.
Resultatet er, at EU omklamrer mange politikområder, som medlemsstaterne i tvivlstilfælde hellere skulle tage sig af, og blander sig flittigt i deres anliggender.
assiduously (også: glibly)
I also thank the people in my own Commission who worked with me so assiduously, so carefully and so hard.
Også tak til mine egne folk i Kommissionen, som har arbejdet ihærdigt, omhyggeligt og hårdt.
assiduously (også: unstintingly)
I undertake to assiduously serve the region I represent, in particular with regard to policies which touch on the daily lives of people in rural communities.
Jeg lover utrætteligt at tjene den region, jeg repræsenterer, i særdeleshed når det gælder de politikker, der berører det daglige liv for folk i landdistrikterne.

Eksempelsætninger "assiduously" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSwedish diplomats have worked assiduously at cobbling together various compromises.
Svenske diplomater har arbejdet hårdt for at strikke forskellige kompromiser sammen.
EnglishI also thank the people in my own Commission who worked with me so assiduously, so carefully and so hard.
Også tak til mine egne folk i Kommissionen, som har arbejdet ihærdigt, omhyggeligt og hårdt.
EnglishHe has dedicated himself to this in negotiations with me and then with Minister Glavany most assiduously.
Han har været særdeles engageret under vores forhandlinger og sidenhen i forhandlingerne med minister Glavany.
EnglishIt is vital to the future of a social Europe that the Lisbon Strategy for growth and employment is assiduously put into effect.
Det er afgørende for et socialt Europas fremtid, at Lissabon-strategien om vækst og beskæftigelse følges nøje.
EnglishSeveral Members of this Parliament will also continue working assiduously ensure that the action plan is implemented.
Også i Parlamentet er der adskillige kolleger, der vil arbejde intenst videre på dette, for at handlingsplanen gennemføres.
EnglishWill the Commissioner please assure us that such steps will be pursued assiduously without any grace or favour?
Vil kommissæren være så venlig at forsikre os om, at man aktivt vil træffe sådanne foranstaltninger uden at lade nogen slippe udenom?
EnglishThe objective of improving competition and lowering prices for all consumer groups, including the end consumer, must be pursued assiduously.
En bedre konkurrenceevne og lavere priser - også for den endelige forbruger - er en målsætning, der skal forfølges meget omhyggeligt.
EnglishWe certainly aim during our Presidency to work towards bringing the region within the European family of nations and will be working assiduously to achieve that.
Ifølge bestemmelserne i forfatningscharteret for dette statsforbund kan begge republikker holde en folkeafstemning om at trække sig ud efter februar 2006.
EnglishI undertake to assiduously serve the region I represent, in particular with regard to policies which touch on the daily lives of people in rural communities.
Jeg lover utrætteligt at tjene den region, jeg repræsenterer, i særdeleshed når det gælder de politikker, der berører det daglige liv for folk i landdistrikterne.
EnglishThe upshot is that the EU embraces many areas of policy which, if in doubt, would be better dealt with by the Member States and interferes assiduously in their affairs.
Resultatet er, at EU omklamrer mange politikområder, som medlemsstaterne i tvivlstilfælde hellere skulle tage sig af, og blander sig flittigt i deres anliggender.
EnglishI agree with what you say, Mr de Roo, but we must be realistic and implement what you are calling for in Europe first of all, assiduously and incisively.
Jeg er enig i det, De siger, hr. de Roo, men vi er nødt til at være realistiske og starte med at gennemføre det, De beder om, hos os selv på en meget omfattende og omhyggelig måde.
EnglishOtherwise it would be better to close the chapter on Cypriot membership of the Union and regard Cyprus as just like all the other crisis areas we assiduously and hopelessly concern ourselves with.
Ellers ville vi foretrække at lukke kapitlet om Cyperns tilslutning til Unionen og se dette område som magen til alle de andre kriseområder, vi til stadighed og lige så forgæves beskæftiger os med.

Synonymer (engelsk) for "assiduity":

assiduity