Engelsk-dansk oversættelse af "assume"

EN

"assume" dansk oversættelse

DA
EN

assume [assumed|assumed] {verbum}

volume_up
It is a case of having to 'assume ' because there is no democratic debate on this matter here.
Man må " formode " - for der er ingen folkelig debat om det hér.
Achieving demanding aims is not childsplay, as some people in this Chamber seem to assume.
At opnå krævende målsætninger er ikke en leg for børn, som nogle i denne sal ser ud til at formode.
We had wording which allowed us to assume that a broad majority accepted it.
Nu havde vi en formulering, om hvilken vi kunne formode, at et ganske bredt flertal accepterer den.

Eksempelsætninger "assume" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
Vi påtvinger de mennesker, som vil indvandre hertil, en status som asylansøgere.
EnglishI would assume that a large majority of us will address ourselves to this task.
Jeg går ud fra, at vi i fællesskab med stort flertal tager fat på denne opgave.
EnglishAn EU Special Envoy for Tibet was able to assume important coordination roles.
En særlig EU-udsending kunne påtage sig vigtige koordineringsopgaver for Tibet.
EnglishLet me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
Jeg vil understrege, at Kommissionen er rede til at påtage sig sin del af ansvaret.
EnglishI assume that the Commission will include this duty to report in the directive.
Jeg går ud fra, at Kommissionen vil medtage denne rapporteringspligt i direktivet.
EnglishI assume mine but I am not the scapegoat for everything including Hiroshima!
Jeg påtager mig mit, men jeg vil ikke være syndebuk for alt, lige til Hiroshima!
EnglishI assume that, in this way, the objections to the original text would be removed.
Jeg formoder, at indvendingerne imod den oprindelige tekst dermed er fjernet.
EnglishWe assume – and I quote again – ‘ that Guantánamo will soon be a thing of the past’.
Vi går ud fra - jeg citerer igen - " at Guantánamo snart vil høre fortiden til ".
EnglishIt is also clear to me that the Parliament must not assume an executive role.
Det, vi mener er klart, er, at Parlamentet ikke skal spille en udøvende rolle.
EnglishAt the same time, the local authorities will have to assume ever more responsibility.
Parallelt hermed skal de lokale myndigheder til stadighed påtage sig mere ansvar.
EnglishIt is a bit much for the Council to assume it can systematically circumvent us here.
Men det er lige stærkt nok, når Rådet tror, det systematisk kan gå uden om os.
EnglishIncidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
Jeg antager for øvrigt, at De har stemt, så det må figurere i protokollen.
EnglishI assume that the Commission does not object to dealing with the problem in this way.
Jeg regner faktisk med, at Kommissionen ikke vil have noget imod disse ændringer.
EnglishMr Colino, I assume you are asking to speak regarding some personal remarks.
Hr. Colino, jeg formoder, De beder om ordet til nogle personlige bemærkninger.
EnglishThey rightly assume that we need a proper partnership between Europe and the USA.
De går med rette ud fra, at der er brug for et reelt partnerskab mellem Europa og USA.
EnglishWe will certainly assume the legal basis to be valid once Article 133 has been added.
Især efter tilføjelsen af artikel 133 går vi ud fra, at retsgrundlaget er i orden.
EnglishThis means that the European Union must be prepared to assume its role there in 2007.
Det betyder, at EU skal være forberedt på at påtage sig sin rolle i landet i 2007.
EnglishWe feel relief that there has been - we assume - a solution to the problem.
Vi er lettet over, at der - så vidt vi kan se - er fundet en løsning på problemet.
EnglishWe would be foolish too to assume that the Iraqi war is a one-off war plan.
Vi ville også være naive, hvis vi tror, at Irak-krigen er en engangskrigsplan.
EnglishI assume, though, that you have heard of its two stars, Hugh Grant and Andy McDowell.
Men jeg antager, at De kender de to hovedskuespillere, Hugh Grant og Andy McDowell.