Engelsk-dansk oversættelse af "assumption of guilt"

EN

"assumption of guilt" dansk oversættelse

assumption of guilt
DA
  • antagelse af skyld

Eksempelsætninger "assumption of guilt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

He said the inquiry was "working on an assumption of guilt".
There is also an assumption of guilt which goes hand in hand with an injunction.
However, that tool should only be used after there has been a due diligence finding of guilty conduct, not assumption of guilt by association with others.
This assumption of guilt until innocence is proven needs to go away.
No state would put itself in a situation where there could be an assumption of guilt followed by massive retaliation.
One thing that isn't being discussed is the immediate assumption of guilt.
Sport has now been so tainted by drug scandals that there is a common assumption of guilt.
The onlookers were then sent to prison camps, victims of the regime's assumption of guilt by association, the reports stated.

Lignende oversættelser "assumption of guilt" på dansk

guilt substantiv
assumption substantiv
of præposition
Danish
of adverbium
Danish