Engelsk-dansk oversættelse af "at a distance"

EN

"at a distance" dansk oversættelse

EN

at a distance {adverbium}

volume_up
at a distance
The first difference is that they can be perpetrated from a distance.
En forskel er, at disse handlinger kan begås afstand.
My obligation is to resolve the problems and view the difficulties rather coolly and with a certain distance.
Det er min opgave at løse problemerne og se vanskelighederne lidt afstand.
Involvement of the Yugoslav army, until recently keeping its distance, is a further worrying development.
Det er en bekymrende udvikling, at man involverer den jugoslaviske hær, der hidtil har holdt sig afstand.

Eksempelsætninger "at a distance" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn this way, it will be possible even for long-distance operators to compete.
Det bliver dermed også muligt selv for operatører på lange afstande at konkurrere.
EnglishDirective 97/ 1 on general distance selling opts for minimum harmonisation.
Direktiv 97 / 1 om generelt fjernsalg går også ud fra en minimumsharmonisering.
EnglishThat does nothing to help our citizens; on the contrary, it puts them at a distance.
Det hjælper ikke vores borgere, men distancerer dem tværtimod fra projektet.
EnglishIt is not a resolution that expresses an equal distance from the parties in question.
Det er ikke en beslutning, hvor sagens parter bliver betragtet på samme måde.
EnglishWe strongly distance ourselves from any type of harmonization of income tax.
Vi tager kraftigt afstand fra enhver form for harmonisering af indkomstskat.
EnglishI think the report and our debate here in Parliament distance themselves from that view.
Jeg tror, at betænkningen og diskussionen her i Parlamentet tager afstand herfra.
EnglishThere is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Der er overhovedet ingen sammenhæng mellem flyveafstanden og billetprisen.
EnglishI see no justification for a separate directive on distance selling of financial services.
Jeg anser et direktiv om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser for grundløst.
EnglishAnd clarity should finally be reached about what exactly constitutes a safe distance.
Der skal endvidere være klarhed om, hvad der præcist er en sikker afstand.
EnglishTo me it symbolised the growing distance between the leaders and the led.
For mig symboliserede den den øgede afstand, der er mellem lederne og dem, de leder.
EnglishIncreased integration will increase the distance from the people, not decrease it.
En øget integration vil øge afstanden til folket, ikke formindske den.
EnglishFive members of our group went the whole distance, all of the 530 km.
Fem medlemmer af vores gruppe har tilbagelagt hele strækningen, 530 kilometer.
EnglishHe demonstrated a surprising distance from the realities of public opinion.
Han udviste en forbløffende distance fra det, som offentligheden mener.
EnglishThe distance between the richest and smallest regions has grown by around 7 %.
Afstanden mellem de rigeste og de fattigste regioner er vokset med omkring syv procentpoint.
EnglishThe issue of distance is extremely important to community groups throughout the EU.
Spørgsmålet om afstand er yderst vigtigt for miljøgrupper i hele EU.
EnglishState borders, time zones, distance and size divide us less and less as time goes on.
Statsgrænser, tidszoner, afstande, kvantitativ størrelse spiller en mindre og mindre rolle.
EnglishTherefore, I would urge the rapporteur to distance himself from such negative statements.
Derfor vil jeg opfordre ordføreren til at tage afstand fra sådanne negative erklæringer.
EnglishIn 1994 we argued very strongly the case to have some kind of discussions on distance.
I 1994 argumenterede vi meget indgående for, at der skulle afholdes diskussioner om afstand.
EnglishDistance learning is developing very rapidly in the UK, for example.
For eksempel er fjernundervisning i hastig vækst i Det Forenede Kongerige.
EnglishAs Europe is gaining more and more powers, this distance must be reduced.
Eftersom EU får flere og flere beføjelser, er det nødvendigt, at denne kløft bliver mindre.

Lignende oversættelser "at a distance" på dansk

distance substantiv
a artikel
Danish
a
Danish
a præposition
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at a time præposition
Danish
at a glance adverbium