Engelsk-dansk oversættelse af "at any price"

EN

"at any price" dansk oversættelse

EN

at any price {adverbium}

volume_up
at any price

Eksempelsætninger "at any price" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe shall help the Member States to reach agreements, but not at any price.
Vi vil bistå medlemsstaterne med at finde kompromiser, men ikke for enhver pris.
EnglishPrice stability at any price, even at the price of increasing unemployment!
Prisstabilitet for enhver pris, også på bekostning af stigende arbejdsløshed!
EnglishThe EU wants to open up the internal market for postal services, but not at any price.
EU vil ganske vist åbne det indre marked for postvæsenet, men ikke for enhver pris.
EnglishResearch must certainly move ahead, but that must not occur at just any price.
Selvfølgelig skal forskningen gøre fremskridt, men ikke for enhver pris.
EnglishNo one, of course, but not at just any price, not by surrendering unconditionally.
Ingen, men ikke til ligegyldigt hvilken pris og ikke gennem en betingelsesløs overgivelse.
EnglishAny deal on agriculture cannot come at any price: it must be balanced and fair.
Der må ikke indgås en landbrugsaftale for enhver pris - den skal være afbalanceret og fair.
EnglishThat must not happen at any price, and that must be made completely clear!
Det må på ingen måde ske, og for så vidt skal det være meget tydeligt!
EnglishWe want to protect stocks but not at just any price, not through just any measure.
Vi ønsker at beskytte ressourcerne, men ikke for enhver pris og ikke med enhver foranstaltning.
EnglishFinally, I do not believe we ought to have a unitary system at any price.
Endelig synes jeg ikke, vi for enhver pris skal have et fælles system.
EnglishThis new sally against climate change should not, however, be engaged in at any price.
Men dette nye afsnit i bekæmpelsen af klimaændringerne må ikke gennemføres for enhver pris.
EnglishYes, to the desire to change the current system but not at any price.
Ja til ønsket om at ændre det nuværende system, men ikke for enhver pris.
EnglishWe want to enlarge our Community, certainly, but not at any price.
Vores fællesskab skal udvides, dette står klart, men ikke for enhver pris.
EnglishWe want to have a deal that has everyone on board but not at any price.
Vi ønsker en ordning, hvor alle er ombord, men ikke for enhver pris.
EnglishStability at any price seems to have become the new political ideal.
Stabilitet uanset prisen synes at være blevet det nye politiske ideal.
EnglishBiotechnology can provide solutions, but we obviously cannot accept them at any price.
Bioteknologien kan give nogle løsninger, men man kan naturligvis ikke acceptere den for enhver pris.
EnglishI agree with Mr Böge when he says that we also want Parliament to provide a solution, but not at any price.
Ifølge den er det nederlandske nej et nej til vores stilling som nettobidragydere.
EnglishIts main advocate is the Commission, which wants to drive through this legislation at any price.
Den fornemmeste fortaler er Kommissionen, som for enhver pris vil gennemføre denne lovgivning.
EnglishMy group wants a financial perspective, but not at any price.
Min gruppe ønsker finansielle overslag, men ikke for enhver pris.
EnglishNeither do we want any price regulation in this sector, but we should at least coordinate this.
Vi ønsker heller ingen prisregulering på dette område, men vi bør dog som minimum koordinere tingene.
EnglishWhy seek at any price to redefine Directive 91/ 440 without even agreeing to first assess it?
Hvorfor ønsker man for enhver pris at omdefinere direktiv 91 / 440 endda uden at acceptere, at det vurderes?

Lignende oversættelser "at any price" på dansk

price substantiv
Danish
any pronomen
Danish
any adverbium
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at any rate adverbium
at any time