EN

at home {adverbium}

volume_up
But more responsible human rights policies need to start at home.
Men en mere ansvarlig menneskerettighedspolitik skal begynde derhjemme.
I think I might find it rather difficult to explain to the farmers at home.
Det ville måske være lidt svært for mig at forklare for landmændene derhjemme.
Action in Europe is no excuse for complacency at home.
Handling på europæisk plan er ikke længere en undskyldning for stilstand derhjemme.
at home (også: home)
There social policy is at home with different national traditions.
Her hører socialpolitikken hjemme i kraft af de forskellige nationale traditioner.
Europe needs a legal area in which its citizens feel at home and protected.
Europa har brug for et retsområde, hvor borgerne føler sig hjemme og beskyttet.
However, back home, the Council shirks from countersigning the promised cheque.
Men hjemme nægter Rådet at kontrasignere den lovede check.

Eksempelsætninger "at home" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Jeg vil gå videre med at beskrive en smule, hvordan der ser ud på min hjemegn.
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Det eneste problem var at få dem igennem tolden, så derfor købte jeg dem ikke!
EnglishIn my opinion, we should get away from the saying: fraud has its home in Brussels.
Vi bør efter min mening komme væk fra parolen: Bedrageri har til huse i Bruxelles.
EnglishHome affairs and legal policy are to be subject to majority voting as from 2004.
Indenrigs- og retspolitikken bliver genstand for flertalsafgørelse fra 2004.
EnglishShould the Council refuse, there is still time to broadcast the fact at home.
Hvis Rådet ikke vil, har vi tid nok til at slå på trommerne i vores hjemlande.
EnglishThe example in Britain and in my own constituency is that of home income plans.
Eksemplet i Storbritannien og i min valgkreds er de såkaldte boligindkomstordninger.
EnglishShould it not be brought home to Turkey that membership of the Union looks unlikely?
Bør Tyrkiet ikke også snart have at vide, at det faktisk ikke kan blive medlem?
EnglishEurope needs a legal area in which its citizens feel at home and protected.
Europa har brug for et retsområde, hvor borgerne føler sig hjemme og beskyttet.
EnglishWe have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Vi har set følgerne heraf på nærmeste hold under de seneste oversvømmelser.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
I sådanne situationer løber børn måske hjemmefra eller udøver vold mod deres forældre.
EnglishWe must prepare our European home for the accession of so many new countries.
Vi ved, at endnu to lande tiltræder inden 2007, men også Tyrkiet er kandidat.
EnglishThen when he comes home, he infects his wife and brings the disease into the village.
Når han kommer tilbage, smitter han sin kone, og så har vi sygdommen i landsbyen.
EnglishOne of the children came back with the latest picture from the home page of MIT.
Et af børnene kom tilbage med det nyeste billede fra den relevante hjemmeside fra MIT.
EnglishKings of armies did flee apace: and she that tarried at home divided the spoil.
Ord lægger Herren de Kvinder i Munden som bringer Glædesbud en talrig Hær:
EnglishThat is fine, let everyone have their own chocolate bar in their own home.
Det er da udmærket, at enhver er herre i sit eget chokoladehus, i sit hjemland.
EnglishI think I might find it rather difficult to explain to the farmers at home.
Det ville måske være lidt svært for mig at forklare for landmændene derhjemme.
EnglishWithin the framework of this debate, I should like to home in on four specific points.
Jeg vil inden for rammerne af denne debat komme ind på fire specifikke punkter.
EnglishWe must keep hammering home the point that it is essential for the USA to ratify.
Vi må blive ved med kraftigt at understrege, at det er nødvendigt, at USA ratificerer.
EnglishNow, a foreigner in Denmark must be 24 to bring in his wife from her home country.
Nu skal man som udlænding i Danmark være 24 år for at hente sig en kone i hjemlandet.
EnglishA large percentage of these hazardous batteries are currently in use or stored at home.
Jeg takker Dem for det arbejde, De har udført, og for denne betænkning og debat.

Synonymer (engelsk) for "stay-at-home":

stay-at-home
English

Lignende oversættelser "at home" på dansk

home adverbium
home substantiv
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at once adverbium
Danish
mobile home substantiv
at the end adverbium
Danish
at time adverbium
at all adverbium
Danish
at all
away from home adverbium
Danish