Engelsk-dansk oversættelse af "at the extremes"

EN

"at the extremes" dansk oversættelse

EN

at the extremes [eksempel]

volume_up
at the extremes

Eksempelsætninger "at the extremes" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI have been well aware that you had to steer a course between the two extremes.
Jeg har haft en følelse af, at De har måttet balancere mellem de to yderpunkter.
EnglishThe follow-up conference on climate change in Bonn produced two extremes.
Opfølgningskonferencen om klimaændringer i Bonn har resulteret i to yderpunkter.
EnglishSo I do not believe that this is an issue where there is any room for extremes.
Så jeg mener ikke, at dette er et spørgsmål, hvor der er plads for nogen yderligheder.
EnglishThis is a reasoning which could, of course, be taken to extremes, bordering the absurd.
Det er en diskussion, som De naturligvis kan føre ex absurdo og ud i det absurde.
EnglishWhere art is concerned, the European internal market is characterized by extremes.
Den europæiske indre marked på kunstmarkedet er kendetegnet af ekstremer.
EnglishGood things obviously take time, but this should not be taken to extremes.
Alt skal åbenbart have sin tid, men denne tid bør ikke blive alt for lang!
EnglishBut what has happened in Bolivia to bring the situation to such extremes?
Men hvad er der sket i Bolivia, som har fået situationen til at udvikle sig så langt?
EnglishHowever, I should like to point out that there is a grey area between these two extremes.
Jeg vil dog påpege, at der findes en gråzone mellem disse to yderligheder.
EnglishIf they do not, the extremes gain traction on the political process.
Hvis de ikke gør det, får de yderliggående magten over den politiske proces.
EnglishThat is what I really call environmentally friendly farming, but it is not taken to extremes.
Det kalder jeg egentligt miljøvenligt landbrug, uden af vi straks forfalder til det ekstreme.
EnglishMy Group of the European United Left has introduced two extremes to this debate.
Min gruppe, Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe, har bragt to yderstandpunkter på banen i denne debat.
EnglishThe scenes in Dublin were more reminiscent of other countries, where there are greater extremes of climate.
Billederne fra Dublin mindede om andre lande, hvor der er større klimaudsving.
EnglishWe must protect ourselves from the extremes of a non-social economy.
Vi må beskytte os mod den ikke-sociale økonomis yderligheder.
EnglishThe present national figures include extremes of high and low.
De aktuelle nationale tal omfatter ekstremer opad såvel som nedad.
EnglishOur vote will therefore be targeted at finding the right balance between the two extremes.
Vi vil derfor afgive vores stemme med sigte på at finde en passende balance mellem disse to yderpunkter.
EnglishPersonally, I do not think that either of these two extremes offers the solution to environment protection.
Personligt mener jeg ikke, at man i disse to ekstremer finder løsningen til bevarelse af miljøet.
EnglishTwo extremes: in Columbia, the so-called richest country, a quarter of the population has to manage on less than USD 2 a day.
I Ecuador, som er regionens fattigste land, ligger denne procentdel endog over 50.
EnglishRural areas and the most distant extremes of the regions, on the other hand, are not usually so well served.
Dækningen er på den anden side ikke så god i landdistrikterne og i regionernes mest afsides yderområder
EnglishIn July and August, extremes of heat, drought and forest fires inflicted great suffering on European citizens.
Ekstrem varme, tørke og skovbrande i juli og august har påført mange borgere i Europa store lidelser.
EnglishThen, however, the extremes on both sides saw another chance to sow the seeds of hatred.
Den 12. november mødes de moderate sider fra de to lande i Genève for at præsentere et endeligt forhandlet forslag til retfærdig fred.

Lignende oversættelser "at the extremes" på dansk

the artikel
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at the end adverbium
at the right time
Danish
at the right time adjektiv
Danish
at the moment
at the time adverbium
at the limit of