Engelsk-dansk oversættelse af "at the present time"

EN

"at the present time" dansk oversættelse

EN

at the present time {adverbium}

volume_up
at the present time (også: presently)
Fish stocks in the Irish Sea at the present time are at a precariously low level.
Fiskebestandene i Det Irske Hav er for tiden uholdbart lave.
In the EU at the present time we have a 35 million tonne annual shortfall in plant proteins.
I EU har vi for tiden et underskud på 35 millioner t vegetabilske proteiner om året.
The worrying part about the budget is the political context in which we are working at the present time.
Det foruroligende i budgettet er den politiske sammenhæng, som vi arbejder i for tiden.
at the present time
But such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Men det er langt fra det billede, der tegner sig blandt borgerne i øjeblikket.
At the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
I øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre på pensionsområdet.
There is insufficient funding in the economy at the present time, and that is a major problem.
Der er ikke penge nok i økonomien i øjeblikket, og det er et væsentligt problem.

Eksempelsætninger "at the present time" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAt the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
I øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre på pensionsområdet.
EnglishToo many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Der er i dag for mange, som er udelukkede, også i vores egen europæiske verden.
EnglishBut such a mood is certainly not observable on the ground at the present time.
Men det er langt fra det billede, der tegner sig blandt borgerne i øjeblikket.
EnglishIndeed up to the present time an objective for these zones has not existed.
Til dato har der faktisk ikke eksisteret et selvstændigt mål for disse områder.
EnglishThere is, of course, severe economic pressure on Venezuela at the present time.
Der er naturligvis et alvorligt økonomisk pres på Venezuela i øjeblikket.
EnglishThe European Union is far too weak to take real action at the present time.
Den Europæiske Union er alt for svag til virkelig at handle for øjeblikket.
EnglishMr President, a vote of censure on the Commission at the present time is inappropriate.
Hr. formand, et mistillidsvotum til Kommissionen er uhensigtsmæssigt for øjeblikket.
EnglishFor this reason, I am opposed to a censure motion at the present time.
Af den grund er jeg imod et forslag til mistillidsvotum på nuværende tidspunkt.
EnglishThis is, of course, a compromise, the only compromise possible at the present time.
Der er selvsagt tale om et kompromis, det eneste mulige kompromis på nuværende tidspunkt.
EnglishI think that is much too expensive for the present time and at this stage!
Det synes jeg afgjort er for dyrt på nuværende tidspunkt på dette stadium!
EnglishThat seems to me an important statement by the President of Iraq at the present time.
For mig at se er det en vigtig udtalelse fra den irakiske præsident på dette tidspunkt.
EnglishAt this present time there is no alternative to the strict monetary policy.
Der findes for øjeblikket intet alternativ til en streng monetær politik.
EnglishAt the present time, the rules on immigration vary from one country to another.
I dag varierer indvandringsreglerne fra en medlemsstat til en anden.
EnglishCommunity rules, at the present time, do not allow for a higher Community participation.
EU ' s regler giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for højere støtte.
EnglishEven so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace.
Således er der også i den nærværende Tid blevet en Levning som et Nådes-Udvalg.
EnglishThere is insufficient funding in the economy at the present time, and that is a major problem.
Der er ikke penge nok i økonomien i øjeblikket, og det er et væsentligt problem.
EnglishThe PPE-DE Group is opposed to overregulation and binding objectives at the present time.
PPE-DE-Gruppen er imod overregulering og bindende målsætninger på nuværende tidspunkt.
EnglishAt the present time, 94 of the world's 106 most visited web sites are American.
I dag er 94 af de 106 mest besøgte websider i verden amerikanske.
EnglishIn the EU at the present time we have a 35 million tonne annual shortfall in plant proteins.
I EU har vi for tiden et underskud på 35 millioner t vegetabilske proteiner om året.
EnglishI hope that you will find room for more flexibility than is the case at the present time.
Jeg håber, at De vil skabe mulighed for mere fleksibilitet, end der findes i øjeblikket.