Engelsk-dansk oversættelse af "at times"

EN

"at times" dansk oversættelse

EN

at times {adverbium}

volume_up
at times (også: sometimes)
Mr Wijsenbeek reminds us that, at times, the contracting authorities have the same difficulties.
Wijsenbeek erindrer os om, at somme tider har indkøbsmyndighederne selv vanskeligheder.
Mr President, this report corrects what at times is an unforgivable oversight in the European institutions.
Hr. formand, i denne betænkning rettes det, der somme tider er en utilgivelig forglemmelse i de europæiske institutioner.
Sometimes, those emails might just be spam, but other times, those emails might secretly contain harmful malware.
Somme tider er den type e-mail bare spam, men andre gange er der tale om e-mail, der skjult indeholder skadelig malware.
at times (også: occasionally)
For example, a person taking AIDS medicines has to take them up to three times a day every day.
Hvis en person f.eks. får aids-medicin, skal vedkommende have den hver dag og sommetider tre gange om dagen.
Sometimes, these discussions focus on the sugar sector and other times they home in on other sectors of the agricultural budget.
Sommetider er disse diskussioner koncentreret om sukkersektoren, sommetider om andre sektorer i landbrugsbudgettet.
They are often under heavy social pressure, must adhere to certain times and are sometimes oblivious to the fact that they are transporting people.
De er ofte under stort socialt pres, de skal overholde visse tider, og desuden ved de sommetider ikke, at de transporterer mennesker.
at times
It is true, however, that there are differences of opinion at times.
Det er dog korrekt, at der til tider er meningsforskelle.
During this debate it has at times been difficult to distinguish heat from light.
I løbet af denne debat har det til tider været svært at skelne varme fra lys.
The expertise and the knowledge that I find in the Commission surprises me at times.
Den ekspertise og den viden, jeg finder i Kommissionen, overrasker mig til tider.

Eksempelsætninger "at times" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishMadam President, you have said several times that this is a very serious problem.
Fru formand - De har sagt det mange gange - dette er et meget alvorligt problem.
EnglishIt affects people and it reaches them at different times and on different issues.
Den rammer folk og når dem på forskellige tidspunkter og i forskellige spørgsmål.
EnglishSince then, the Commission and its South African partners have met several times.
Siden da har Kommissionen og dens sydafrikanske partnere mødtes adskillige gange.
EnglishIn my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.
Jeg synes også, at Kommissionen helt klart har været opmærksom på denne forskel.
EnglishHe was averse to hoo-ha, could be very obstinate, yet was at times almost shy.
Han var ikke til stor ståhej, kunne være meget stædig og ind imellem lidt genert.
EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Jeg gentager: dette er eftertrykkeligt nævnt flere gange i regeringens tekst.
EnglishThe issue of information has been raised several times, particularly by Mr Peijs.
Informationsproblemet er blevet nævnt i flere indlæg, og navnlig af fru Peijs.
EnglishI am pleased to have heard the word responsibility said so many times this morning.
Tak, fordi De nævnte ordet ansvar en halv snes gange i Deres redegørelse i dag.
EnglishWe have demanded it so many times; I think it is time for the Commission to do this.
Vi har anmodet herom så mange gange, og jeg mener, at Kommissionen må handle nu.
EnglishFor so-called flexible working times, which rot the social fabric, to be abolished.
At den såkaldte fleksible arbejdstid afskaffes, da den ødelægger det sociale net.
EnglishMr President, today is an historic day, as has already been said many times.
Hr. formand, det er allerede sagt mange gange, at det i dag er en historisk dag.
EnglishDuring this debate it has at times been difficult to distinguish heat from light.
I løbet af denne debat har det til tider været svært at skelne varme fra lys.
EnglishMoney invested in the programme will be recouped many times over in the future.
Midler, som er investeret i programmet, betaler sig mangfoldigt tilbage i fremtiden.
EnglishOur watchwords at all times will be transparency, accountability and efficiency.
Vores motto skal til enhver tid være gennemsigtighed, ansvarsfølelse og effektivitet.
EnglishLet me emphasise it three times, four times, ten times over: media literacy.
Jeg understreger tre gange, fire gange, 10 gange: mediedannelse, mediedannelse.
EnglishFour times as many people die in road accidents in Portugal than in Britain.
Der dør fire gange så mange mennesker på de portugisiske som på de britiske veje.
EnglishThe problems of modern times are most serious within towns and large cities.
Det er nemlig i byerne og bysamfundene, vor tids problemer viser sig mest akut.
EnglishThere is no reason to accept this in times of tight finances throughout the EU.
Det er der ingen grund til at acceptere, når der er økonomiske krisetider i hele EU.
EnglishIn 1848, politicians understood the message of the times and spearheaded the change.
I 1848 forstod politikerne tidens budskab og gik i front for at skabe forandring.
EnglishThe expertise and the knowledge that I find in the Commission surprises me at times.
Den ekspertise og den viden, jeg finder i Kommissionen, overrasker mig til tider.

Synonymer (engelsk) for "at times":

at times

Lignende oversættelser "at times" på dansk

times substantiv
Danish
at substantiv
Danish
at præposition
at adverbium
Danish
at once adverbium
Danish
at the end adverbium
Danish
at time adverbium
at all adverbium
Danish
at all
at home adverbium
Danish
at the right time
Danish
at the moment
medieval times substantiv
at one point adverbium