Engelsk-dansk oversættelse af "attorney"

EN

"attorney" dansk oversættelse

volume_up
attorney {substantiv}
EN

attorney {adjektiv}

volume_up
1. jura, amerikansk engelsk
attorney

Eksempelsætninger "attorney" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
Præsidenten har givet statsadvokaten for Mexico ordre til personligt at lede undersøgelsen.
EnglishSo after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Derfor foreslår jeg, at vi efter " figur« indføjer " en form for europæiske anklagemyndighed«.
EnglishThe Attorney-General of Natal charged three top management officials with homicide in 1993.
Den offentlige anklager i Natal sigtede i 1993 tre topledere for manddrab.
EnglishAfter " figure ', I propose that we insert " some type of European attorney '.
Jeg foreslår, at vi efter ordet " figur« indsætter ordene " en form for europæisk anklagemyndighed«.
EnglishEven the Law Council, the Attorney-General and the bar association in Sweden do not think this is allowed.
Lovrådet, justitskansleren og advokatforeningen i Sverige mener heller ikke, at dette er tilladt.
EnglishMr President, a journalist from the Wall Street Journal recently asked me if I was a patent attorney.
Hr. formand, i disse dage har en journalist fra Wall Street Journal spurgt mig, om jeg er patentadvokat.
EnglishThe Attorney-General, an upholder of human rights, has had his powers restricted by the Government.
Den offentlige anklagemyndighed, som gør en indsats for menneskerettighederne, får notabene sine rettigheder begrænset fra myndighedernes side.
Englishto give sb power of attorney
EnglishThe support we are currently giving to the office of the attorney-general in Jakarta is intended to help him in his attempts to combat corruption.
Den støtte, vi i øjeblikket yder til justitsministeren i Jakarta, er beregnet på at hjælpe ham i hans forsøg på at bekæmpe korruptionen.
EnglishIn the event that boundaries were overstepped, in the event that the attorney did not keep to the limits of their mandate, we wanted a call-back.
Hvis der blev gået over stregen, såfremt mandataren ikke henholdt sig til indholdet i sine beføjelser, ønskede vi en tilbagekaldelse, en såkaldt
EnglishI myself raised this issue with the Mexican Attorney-General in person on a recent visit to that country, and I know that he is taking a close interest.
Jeg drøftede personligt under et besøg i Mexico for nylig dette spørgsmål med statsadvokaten, og jeg ved, at han virkelig arbejder med det.
EnglishDuring the meeting in Geneva recently of the UN Commission on Human Rights, we had the opportunity to speak to a Texan attorney who opposed the death penalty.
Vi havde for nylig i Geneve i FN ' s Menneskerettighedskommission lejlighed til at tale med en advokat fra Texas, som var imod dødsstraffen.
EnglishWe were able to witness this again recently when on 10 May, the Attorney General burst in on Echo Moscow, a radio station, and confiscated all financial and commercial documents.
Det så vi endnu en gang for nylig, da statsadvokaten den 10. maj trængte ind hos Echo Moskou, en radiostation, og beslaglagde alle finansielle og kommercielle dokumenter.
EnglishIn my opinion, and I say it in the presence of a former attorney-general of Ireland, the Commission has not yet shown sufficient resoluteness in pursuing this matter.
Efter min mening, og jeg siger dette i tilstedeværelse af en tidligere juridisk rådgiver for regeringen i Irland, har Kommissionen endnu ikke gjort nok i forbindelse med dette spørgsmål.
EnglishHowever, the exact causes of the accident are still unknown and the three investigations under way by Atofina, the Ministry of the Environment and the Attorney-General might take a long time.
Dog kender man stadig ikke de præcise årsager til ulykken, og de tre undersøgelser, som udføres af Atofina, miljøministeriet og statsadvokaturen, kan tage lang tid.
EnglishFinancial support has already been committed to the UNDP-managed Partnership for Governance Reform, and technical assistance has been provided to the Attorney General's Office.
Der er allerede bevilget økonomisk støtte til programmet Partnership for Governance Reform in Indonesia under FN ' s Udviklingsprogram, og der ydes teknisk assistance til statsadvokaturen.

Synonymer (engelsk) for "attorney":

attorney
English
Attorney General