Engelsk-dansk oversættelse af "atypical"

EN

"atypical" dansk oversættelse

DA
EN

atypical {adjektiv}

volume_up
atypical (også: aberrant, freakish)
The very adjective 'atypical ' in the name of this directive says it all.
Selve tillægsordet " atypisk " i direktivets titel siger det hele.
In this programme, we have implemented something that is really atypical for research.
Her har vi implementeret et program, som nærmest er atypisk for forskningen.
Women in particular are affected by atypical jobs, insecure employment, etc.
Det er specielt kvinderne, der rammes, når det gælder atypisk arbejde, usikre arbejdsforhold osv.

Eksempelsætninger "atypical" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn this programme, we have implemented something that is really atypical for research.
Her har vi implementeret et program, som nærmest er atypisk for forskningen.
EnglishWe have not even begun to address the atypical forms of work that are developing.
Atypiske arbejdsformer, som breder sig, har vi slet ikke talt om endnu.
EnglishThere are considerably more women than men with atypical contracts of employment.
Der er betydeligt flere kvinder end mænd i atypiske arbejdsforhold.
EnglishThe very adjective 'atypical ' in the name of this directive says it all.
Selve tillægsordet " atypisk " i direktivets titel siger det hele.
EnglishWomen in particular are affected by atypical jobs, insecure employment, etc.
Det er specielt kvinderne, der rammes, når det gælder atypisk arbejde, usikre arbejdsforhold osv.
EnglishToday's atypical forms of work may become tomorrow's typical forms.
Det atypiske arbejde af i dag er måske det typiske arbejde af i morgen.
EnglishMore employment laws like the atypical workers ' directive will secure neither.
Flere beskæftigelseslove som direktivet om atypiske arbejdsforhold vil ikke sikre nogen af disse ting.
EnglishFinally, Mr President, I would like to mention atypical work.
Til sidst, hr. formand, vil jeg gøre opmærksom på det atypiske arbejde.
EnglishThe final point of the report I should like to emphasise concerns atypical workers.
Det sidste punkt i betænkningen, som jeg vil fremhæve, handler om arbejdstagere i atypiske arbejdsforhold.
EnglishMr President, what used to be called atypical work has now become typical.
Hr. formand, det der indtil for kort tid siden betegnedes atypisk arbejde, er efterhånden blevet typisk arbejde.
EnglishOur society permanently includes many 'atypical ' families.
Der er derfor stadig flere» atypiske« familier i vort samfund.
EnglishThere is one area in the report which I would like to comment on in particular, namely the question of atypical jobs.
Jeg vil gerne vil fokusere på navnlig ét område i betænkningen, nemlig atypiske job.
EnglishThis has been a useful, if admirably atypical, debate.
Det har været en nyttig, om end beundringsværdigt atypisk debat.
EnglishThe Commission's first documents dealing with the regulation of atypical employment go back to the '80s.
De første af Kommissionens dokumenter, der tager en ordning om atypisk arbejde op, er fra 80 ' erne.
EnglishIt would be quite inappropriate to term 'temporary work ' an atypical or even an unworthy form of working.
Det ville være helt forkert at tale om vikararbejde som en atypisk eller sågar uværdig arbejdsform.
EnglishAtypical Creutzfeldt-Jakob is a terrifying disease which affects young men or women of around twenty years of age.
Jakob Creutzfeldts er en skræmmende sygdom, der rammer unge mænd og kvinder på omkring 20 år.
EnglishWe should not burden the European Commission with atypical work.
Vi bør ikke påføre Kommissionen atypiske opgaver.
EnglishSecondly, in this report we refer to atypical work.
For det andet taler vi i denne betænkning om atypisk arbejde.
EnglishHowever, I would like to say that this debate concerns a fishing agreement which is atypical for many reasons.
Men jeg vil sige, at denne forhandling drejer sig om en fiskeriaftale, der af mange årsager er atypisk.
EnglishI unreservedly support moves aimed at placing atypical working arrangements on an equal footing with full-time work.
Den juridiske ligestilling af de atypiske arbejdsforhold og fuldtidsarbejde har min fulde støtte.

Synonymer (engelsk) for "atypical":

atypical