Engelsk-dansk oversættelse af "authorization"

EN

"authorization" dansk oversættelse

volume_up
authority {substantiv}
volume_up
author {substantiv}
EN

authorization {substantiv}

volume_up
authorization
Autorisation er ikke udført
authorization (også: empowerment)
For this reason a specific authorization should be introduced, allowing the advertisement of regional origins within the framework of the proposed programmes.
Derfor skal der optages en udtrykkelig bemyndigelse til, at der inden for de programmer, der modtager støtte, også kan reklameres for den regionale oprindelse.
He does not need authorization from this Parliament or from the Conference of Presidents.
Hertil behøves ikke tilladelse fra plenarforsamlingen eller fra Formandskonferencen.
We have even been expelled from regions we had received authorization to go to.
Vi er endog blevet smidt ud, selvom vi havde fået tilladelse til at komme til bestemte områder.
The existence of a standard community additive authorization system will certainly benefit the consumer.
En harmoniseret fællesskabsmetode for tilladelsen af tilsætningsstoffer vil uden tvivl være til gavn for forbrugerne.

Eksempelsætninger "authorization" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishPlease keep in mind they are authorization requests only, not actual charges.
Husk, at der kun er tale om godkendelsesanmodninger og ikke reelle debiteringer.
EnglishExceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
Undtagelser til disse politikker tillades kun efter godkendelse fra Google.
EnglishThe outline guideline of 1989 provided criteria for the authorization of additives.
Rammedirektivet fra 1989 indeholder kriterier for godkendelsen af tilsætningsstoffer.
EnglishThis authorization will automatically expire from your statement in a few days.
Denne godkendelse forsvinder automatisk fra udtoget efter et par dage.
EnglishGoogle will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
Google debiterer ikke en konto, før vi har modtaget en godkendelse fra banken.
EnglishIf the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
Da ordren er blevet annulleret, medfører den afventende godkendelse ingen debitering.
EnglishHe does not need authorization from this Parliament or from the Conference of Presidents.
Hertil behøves ikke tilladelse fra plenarforsamlingen eller fra Formandskonferencen.
EnglishAt the time they are marketed, there will be no authorization procedure.
På det tidspunkt, hvor de markedsføres, vil der ikke være nogen godkendelsesprocedure.
EnglishIt would also at last make it possible to compete for authorization.
Dette ville også omsider muliggøre konkurrence i forbindelse med godkendelsen.
EnglishWe have even been expelled from regions we had received authorization to go to.
Vi er endog blevet smidt ud, selvom vi havde fået tilladelse til at komme til bestemte områder.
EnglishThe authorization system seems to me to be very flexible and not particularly bureaucratic.
Godkendelsessystemet virker på mig også meget fleksibelt og ikke særlig bureaukratisk.
EnglishNote: Authorization requests are sent each time you update a card.
Det kan se ud, som om du er blevet debiteret to gange for den samme ordre.
EnglishSince this date, no drug authorization has been issued without this maximum limit being fixed.
Siden da er intet nyt stof blevet godkendt, uden at denne maksimumsgrænse er blevet fastsat.
EnglishNor does it provide for a responsible authorization procedure.
Kompromiset garanterer heller ikke en seriøs tilladelsesprocedure.
EnglishSecondly, authorization once a specified period of time has elapsed.
Andet punkt: Godkendelse på baggrund af udløbet af en frist.
EnglishI assume that the authorization and the precautions taken were helpful in this respect.
Jeg går endvidere ud fra, at godkendelsen og de foranstaltninger, der blev truffet, er nyttige i den henseende.
EnglishThe purpose of such an authorization is, after all, to guarantee the quality, safety and efficacy of the medicine.
Denne godkendelse skal jo garantere lægemidlets kvalitet, sikkerhed og effektivitet.
EnglishNo medicinal products derived from blood or plasma have received such authorization to date.
Hidtil er der ikke givet en sådan markedsføringstilladelse til lægemidler, der er udledt af blod eller plasma.
EnglishThe 98 % programme authorization rate is still above average in relation to all EU Community initiatives.
Programgodkendelsessatsen på 98 % ligger immervæk over gennemsnittet for alle EU-fællesskabsinitiativer.
EnglishProducers of energy from renewable sources are given preferential treatment when it comes to authorization.
De, der producerer energi af vedvarende energikilder får fortrinsstilling ved tildeling af tilladelser.