Engelsk-dansk oversættelse af "automotive"

EN

"automotive" dansk oversættelse

EN

automotive {adjektiv}

volume_up
1. køretøj
automotive

Eksempelsætninger "automotive" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Vi har her i Europa stadig en god bilindustri, for tunge og for lette køretøjer.
EnglishNo, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
Nej, det er en integrerende del af de normale aktiviteter inden for automobilindustrien.
EnglishAmongst others, the automotive and aviation industries could benefit.
Bilindustrien og luftfartssektoren vil bl.a. kunne drage fordel af denne teknologi.
EnglishA dialogue has been launched between the Commission and the European automotive industry.
Er køretøjer måske moderne våben i hænderne på millioner af europæere?
EnglishThus we have seen a decline in sales of motor vehicles and a decline in employment in the automotive industry.
Derfor er antallet af solgte biler og beskæftigelsen i bilindustrien faldet.
EnglishHowever, I served for a year as a member of a previous high-level working group on the automotive industry.
Men jeg var i et år medlem af en tidligere højtplaceret arbejdsgruppe om bilindustrien.
EnglishIt follows that the Commission must, as a matter of urgency, come up with a perspective for the automotive industry.
Kommissionen må derfor hurtigst muligt fremlægge en fremtidsvision for automobilindustrien.
EnglishThe European automotive industry is not going to achieve the emissions reductions for cars it promises by 2008.
Den europæiske bilindustri kommer ikke til at opnå de lovede emissionsreduktioner for biler i 2008.
EnglishWhat might at first sight appear to be a handicap for the automotive industry is in practice a great opportunity.
Det, der ved første øjekast ser ud til at være en begrænsning for bilindustrien, er faktisk en stor chance.
EnglishIt has been awful to witness how the negotiators in certain groups have taken guidance from the automotive industry.
Det har været forfærdeligt at være vidne til, at forhandlerne i visse grupper har modtaget vejledning fra bilindustrien.
EnglishIt is thus a completely different industry from the automotive sector, where in the final analysis we only have ten or twelve large companies.
Det er altså en helt anden sektor end bilsektoren, hvor vi kun har 10 eller 12 store virksomheder.
EnglishIt can be given to activities which are not in highly sensitive sectors, such as steel or automotive activities.
Den kan ydes til aktiviteter, som ikke falder ind under meget følsomme sektorer som for eksempel stål- eller automobilvirksomhed.
EnglishThat, however, will only help us when China and other newly developed countries become more powerful competitors in the automotive market.
Men det vil hjælpe os, når Kina og andre lande i udvikling bliver stærkere konkurrenter i denne branche.
EnglishWe have spoken to all the stakeholders about what can and must be done to maintain a strong automotive industry in Europe.
Vi har talt med alle involverede om, hvad der er nødvendigt og muligt, for at bilindustrien i Europa fortsat kan være stærk.
EnglishI am referring to the famous repair clause, the spare parts clause: the complex, organic world of the automotive industry.
Der er ligeledes den berømte reparations- og reservedelsklausul, som vedrører bilindustriens meget komplekse og sammensatte verden.
EnglishWe also want the Commission, in partnership with the automotive industry, to develop safer and more user-friendly systems for air bags.
Desuden ønsker vi, at Kommissionen i samarbejde med bilindustrien skal udvikle mere sikre og brugervenlige airbagsystemer.
EnglishThe automotive industry - one of Europe's industrial mainstays - will have to undergo restructuring in the next ten years.
Bilindustrien, som er en af grundpillerne i den europæiske økonomi, skal i forvejen igennem en omstrukturering i løbet af de kommende ti år.
EnglishThe automotive sector would probably be one of the first to suffer the effects of deregulation applied rigorously by the European Union.
Bilsektoren vil formentlig være en af de første, der får det at føle, hvis Den Europæiske Union gennemfører en strikt deregulering.
EnglishAs far as the automotive industry is concerned, it is an industry that has become increasingly globalised and that consists of an ever decreasing number of companies.
Hvad angår bilindustrien, er den blevet mere og mere globaliseret og omfatter færre og færre virksomheder.
EnglishAs long as operational aid is being given in this sector, it is flying in the face of one of the basic rules applied in the automotive sector.
Så længe der ydes driftsstøtte inden for denne sektor, er det et eklatant brud på en af de grundlæggende regler, der følges inden for automobilsektoren.

Synonymer (engelsk) for "automotive":

automotive