Engelsk-dansk oversættelse af "away from home"

EN

"away from home" dansk oversættelse

EN

away from home {adverbium}

volume_up
away from home (også: from home)
In situations like this children may run away from home or attack their parents.
I sådanne situationer løber børn måske hjemmefra eller udøver vold mod deres forældre.
If I take one more step...... it'll be the farthest away from home I've ever been.
Tager jeg ét skridt til...... er jeg længere hjemmefra, end jeg nogensinde før har været.
Who, after all, is capable of being away from home for 48, 55 or more hours in a week?
For hvem kan være væk hjemmefra i 48-55 timer eller derover om ugen?

Eksempelsætninger "away from home" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
I sådanne situationer løber børn måske hjemmefra eller udøver vold mod deres forældre.
EnglishIf I take one more step...... it'll be the farthest away from home I've ever been.
Tager jeg ét skridt til...... er jeg længere hjemmefra, end jeg nogensinde før har været.
EnglishWho, after all, is capable of being away from home for 48, 55 or more hours in a week?
For hvem kan være væk hjemmefra i 48-55 timer eller derover om ugen?
EnglishIt is critical to ensure support facilities should anything go wrong whilst the young person is miles away from home.
Det er yderst vigtigt med støttefaciliteter, hvis der sker noget for et ungt menneske, der er langt væk hjemmefra.
EnglishWe have witnessed a massacre, a massacre a few steps away from home, without the European Union being able or knowing how to say a word.
Vi har været vidne til en nedslagtning, en massakre få skridt fra vores eget hus, uden at Unionen har kunnet gøre eller sige noget som helst.
EnglishThey should seek to provide European citizens with protection from injustice so that those arrested away from home can get legal representation, interpretation and bail.
De skal forsøge at beskytte borgerne i Europa mod uretfærdighed, så dem der arresteres i udlandet kan få advokatbistand, tolkning og kaution.
EnglishThey are often in a difficult situation because they are far away from home and do not know the system or the language of the country in which the offence took place.
De står ofte i en svær situation, da de er langt væk hjemmefra og ikke kender systemet eller sproget i det land, hvor lovovertrædelsen finder sted.
EnglishWhile the public, without a doubt, fear unemployment, they also worry about not always getting the best possible treatment when ill and away from home.
Åbnes grænserne for patienterne, tilskynder det også sundhedssektoren i det enkelte land til at forbedre kvaliteten, reducere ventelisterne og stille specialistviden til rådighed.
EnglishContrary to what everyone thinks, ship's captains and officers are not really very well paid, and these days no one wants to spend a long time away from home without a break.
I modsætning til hvad alle og enhver tror, betales kaptajner og officerer på skibe slet ikke så godt, og i dag er der ikke længere nogen, der er klar til lange ophold væk hjemmefra.
EnglishHow else, if not by improving their linguistic knowledge, can people become more mobile, can they study away from home anywhere in Europe, can they complete a training course or find a job?
Hvorledes skal folk blive mobile, hvis de ikke har gode sprogkundskaber, så de kan studere i hele Europa uden for deres hjemland, gennemgå en uddannelse og finde arbejde?
EnglishIf people really want to move, it is self-evidently a good thing that their qualifications should be valid even far away from home and that they should be able to take their pension rights with them.
Hvis folk virkelig vil flytte, er det selvfølgelig godt, at deres eksamensbeviser også gælder i områder langt væk, og at de kan tage deres pensionsrettigheder med.

Lignende oversættelser "away from home" på dansk

away adjektiv
Danish
home adverbium
home substantiv
from præposition
Danish
from adverbium
Danish