Engelsk-dansk oversættelse af "back to square one"

EN

"back to square one" dansk oversættelse

EN

back to square one [eksempel]

volume_up
back to square one
However, seeking to reduce the rate of withholding tax from that proposed by the Commission to 15 % or 10 % falls into the 'back to square one ' category.
Men at ville reducere kildeskatteprocenten i forhold til Kommissionens forslag til 15 % eller 10 % hører hjemme i kategorien» tilbage til begyndelsen«.

Eksempelsætninger "back to square one" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThat alone would signify 'back to square one ' and, for us, new opportunities of obtaining an improved directive.
Kun det ville betyde tilbage til start og nye chancer for et forbedret direktiv.
EnglishAlmost a year later, it seems that we are back to square one.
Næsten et år efter ser det ud, som om vi står ved nulpunktet.
EnglishLast week's decision by the Bureau will not enter into force, therefore, and we will be back to square one.
Dermed vil de bestemmelser, Præsidiet vedtog i sidste uge, ikke træde i kraft, og vi er således tilbage ved udgangspunktet.
EnglishHowever, according to the weather forecast, the winds will pick up this evening and then we are back to square one tomorrow.
I henhold til vejrudsigten vil vinden imidlertid tage til i aften, og så er vi tilbage til udgangspunktet i morgen.
EnglishTherefore, you are back to square one.
EnglishIf an agreement on the Statute is rendered impossible, we are back to square one as regards the travel costs, too.
Viser det sig umuligt at nå til enighed om statutten, vil vi, også hvad angår rejseomkostningerne, være tilbage ved udgangspunktet.
EnglishThis does not mean, however – and here the Commission agrees with the rapporteur – that we need to go back to square one.
Senest når vi har nået målet om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed for finansspørgsmål, skal der ske større ændringer for OLAF.
EnglishBack to square one.
Englishback to square one
EnglishWe realise that this directive will not win any prizes, but rejection brings us back to square one, and that is not in the interests of Europe.
Vi er klar over, at dette direktiv kunne have været bedre, men hvis det forkastes, er vi ingen vegne nået, og det er ikke i Europas interesse.
EnglishI believe that we must somehow go back to square one and that the Commission must produce its own proposal, taking Parliament's recommendations into consideration.
Jeg mener, at vi på en måde bør starte forfra og lade Kommissionen stille forslag under hensyntagen til Parlamentets anbefalinger.
EnglishThe only thing that is truly open, wide open, is the possibility of extending the powers of Brussels to infinity, without ever referring back to square one and the Treaties.
Åbenhed gælder kun den til gengæld vidt åbne adgang til at udvide Unionens beføjelser i det uendelige uden at gå via traktaterne.
EnglishHowever, seeking to reduce the rate of withholding tax from that proposed by the Commission to 15 % or 10 % falls into the 'back to square one ' category.
Men at ville reducere kildeskatteprocenten i forhold til Kommissionens forslag til 15 % eller 10 % hører hjemme i kategorien» tilbage til begyndelsen«.
EnglishTime and time again we feel as if we are slowly and painfully climbing a slope and then, when it seems as if we are about to touch the sky, we plummet sharply back to square one.
Gang på gang stiger vi langsomt og møjsommeligt op ad en bakke, og når det er, som om vi er lige ved at nå himmelen, falder vi i rasende fart til nulpunktet.