Engelsk-dansk oversættelse af "backbone"

EN

"backbone" dansk oversættelse

volume_up
backbone {substantiv}
DA
EN

backbone {substantiv}

volume_up
backbone (også: spine)
That brings me to the backbone of this directive, the annex with the parameters.
Dette bringer mig til direktivets rygrad, bilaget med parametre.
Anyone with a grain of backbone would have been able to face up to this threat.
Enhver, der har en smule rygrad, ville have kunnet modstå denne trussel.
After all, freedom of opinion and independent journalism are the backbone of democracy.
Ytringsfrihed og en uafhængig presse er jo demokratiets rygrad.

Eksempelsætninger "backbone" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHence the need for the four recommendations, which are the backbone of the report.
Derfor præcisionen i de fire henstillinger, som er betænkningens centrale del.
EnglishCertainly, as someone pointed out, money provides the backbone for this effort.
Det er i den henseende, at de finansielle overslag rent faktisk er et meget stort emne.
EnglishAnyone with a grain of backbone would have been able to face up to this threat.
Enhver, der har en smule rygrad, ville have kunnet modstå denne trussel.
EnglishIn conclusion, can I say that the marine industry is the backbone of the coastal regions.
Må jeg afslutningsvis sige, at havet og skibene er rygraden i kystregionerne.
EnglishNow, more than ever before, human rights must effectively be the backbone of EU policy.
Menneskerettighederne bør nu mere end nogensinde før være rygraden i Unionens politik.
EnglishCommerce and centralism are the backbone of the European Union's current policy.
Handel og centralisme er det vigtigste i EU ' s nuværende politik.
EnglishNATO is, and will remain, the backbone of European defence, there is no doubt about that.
- Hr. formand, Brok-betænkningen indeholder mange nye, visionære og opmuntrende idéer.
EnglishThat brings me to the backbone of this directive, the annex with the parameters.
Dette bringer mig til direktivets rygrad, bilaget med parametre.
EnglishMr President, I do not dispute the fact that the Rules of Procedure form the backbone of our sittings.
Hr. formand, jeg bestrider ikke, at forretningsordenen er vores mødes grundlov.
EnglishThese four directives are now the backbone of the forthcoming sixth environment action programme.
Disse fire direktiver danner i dag rammen om det kommende sjette miljøhandlingsprogram.
EnglishAfter all, freedom of opinion and independent journalism are the backbone of democracy.
Ytringsfrihed og en uafhængig presse er jo demokratiets rygrad.
EnglishWe must provide the backbone for this debate: this House and the European political parties.
Vi skal være rygraden i forhandlingen: Europa-Parlamentet og de europæiske politiske partier.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bioenergi, solenergi og vindkraft skal være stammen i dette.
EnglishThis is the backbone of the single European currency.
Det drejer sig i den forbindelse om den fælles europæiske valutas rygrad.
EnglishThe cotton mills of Lancashire helped form the backbone of the industrial revolution in the United Kingdom.
Møller, som engang beskæftigede tusindvis af mennesker, har nu kun nogle få hundrede ansatte.
EnglishThat might give them some backbone to stand up to Mr Blair.
Det kunne give dem rygrad til at sætte sig op imod hr.
EnglishSwedish forests, the backbone of the Swedish economy, are used ecologically and with care for the environment.
De svenske skove, rygraden i svensk økonomi, forvaltes økologisk og under hensyntagen til miljøet.
EnglishWe have to ensure that the industry survives because the family farm is the backbone of the European Union.
Vi må sikre, at denne sektor overlever, for det er familiebrugene, der er Den Europæiske Unions rygrad.
EnglishThe healthcare workers are the backbone of our health systems and to them we owe more than words can express.
Sundhedspersonalet danner rygraden i vores sundhedssystemer, og vi skylder dem mere end ord kan udtrykke.
EnglishHowever, I would add that in my country, Ireland, small and medium-sized family farms are the very backbone of Irish society.
Den foreslåede periode på 10 år er alt for kort, og den foreslåede støtte er alt for lav.