Engelsk-dansk oversættelse af "band"

EN

"band" dansk oversættelse

volume_up
band {substantiv}
DA
DA

"band" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

band {substantiv}

volume_up
1. musik
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us!
"Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!
On reaching the Chamber, you may have been surprised to see that there is a large white band encircling the Chamber.
Da De nærmede Dem salen, har De måske med en vis overraskelse set, at der er et stort hvidt bånd, som omgiver salens ydre.
This document starts from the assumption that 1 % compensation represents DEM 600 million, and we are working with a fluctuation band of 2.6 %.
I dette papir er man gået ud fra, at 1 % kompensation svarer til DEM 600 millioner, og vi arbejder med et bånd på 2, 6 %.
DA

band {et}

volume_up
1. musik
band
volume_up
band {substantiv}
"Lad os sprænge deres Bånd og kaste Rebene af os!
Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us!
Da De nærmede Dem salen, har De måske med en vis overraskelse set, at der er et stort hvidt bånd, som omgiver salens ydre.
On reaching the Chamber, you may have been surprised to see that there is a large white band encircling the Chamber.
I dette papir er man gået ud fra, at 1 % kompensation svarer til DEM 600 millioner, og vi arbejder med et bånd på 2, 6 %.
This document starts from the assumption that 1 % compensation represents DEM 600 million, and we are working with a fluctuation band of 2.6 %.

Eksempelsætninger "band" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt also means clearer demands for a harmonised five to ten per cent VAT band.
De indebærer også mere præcise krav til at ensrette satserne inden for 5-10 %.
EnglishI am referring to the band of countries stretching from Russia and Ukraine to Morocco.
Jeg taler her om lande, der strækker sig helt fra Rusland og Ukraine til Marokko.
EnglishIt is a small and select band of us who are involved in this very specialized area.
Vi er en lille udsøgt skare her, som er involveret på dette meget specialiserede område.
EnglishA broad-band European intelligent network is a project of urgency.
Der er et pressende behov for et fælles intelligent bredbåndsnet i Europa.
EnglishIt is a cry for justice that is symbolised – as Mr Martínez Martínez pointed out – by the white band.
Vi har simpelthen ikke råd til at lade Afrika drive bort fra resten af verden.
EnglishAnd Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band of men, whose hearts God had touched.
også Saul gik til sit Hjem i Gibea og de tapre Mænd hvis Hjerte Gud rørte gik med ham.
EnglishWe set great store by this, and by having this band begin at ECU 500.
Dette tillægger vi særdeles stor betydning, men også, at denne grænse allerede begynder ved 500 ECU.
EnglishThere was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band,
Men en Mand i Kæsarea ved Navn Konelius en Høvedsmand ved den Afdeling som kaldes den italienske
EnglishAnd the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.
Men Stridsmændene førte ham ind i Gården det vil sige Borgen og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.
EnglishThis will include the raising of the European flag and a short musical performance by a colliery band from the Saar.
Det europæiske flag vil blive hejst, og et kulmineorkester fra Saar vil spille et stykke musik.
EnglishCanst thou bind the unicorn with his band in the furrow?
Det ler ad Byens Larm og hører ej Driverens Skælden;
EnglishAnd they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host.
de hjalp siden David imod Strejfskarerne thi de var alle dygtige Krigere og blev Førere i Hæren.
EnglishThen the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.
EnglishBuzzwords such as broad-band networks, ISDN, Internet, Intranet, telematics in communications, etc., are commonplace now.
Landskabet er præget af slagord som bredbåndsnet, ISDN, Internet, Intranet, telematik i trafikken osv.
EnglishWe have seen this in Bosnia when a week of NATO actions was required to finally halt Milosevic and his band.
Det har vi også set i Bosnien, da der skulle en uges NATO-optræden til for endelig at stoppe Milosevic og hans kumpaner.
EnglishOn reaching the Chamber, you may have been surprised to see that there is a large white band encircling the Chamber.
Da De nærmede Dem salen, har De måske med en vis overraskelse set, at der er et stort hvidt bånd, som omgiver salens ydre.
EnglishAnd as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band, that all Jerusalem was in an uproar.
Og da de søgte at slå ham ihjel gik der Melding op til Krigsøversten for Vagtafdelingen at hele Jerusalem var i Oprør.
EnglishThe markings upon the band begin to fade.
EnglishIndeed Commissioner Liikanen's predecessor, Commissioner Bangemann described us once as 'we few, we happy few, we band of brothers '.
Kommissær Liikanens forgænger, kommissær Bangemann, beskrev os en gang som " vi få, vi lykkelige få, vi brødre ".
EnglishHere we have to examine whether the debt burden of these countries lies within the reference band allowed by the Maastricht Treaty.
Her skal det undersøges, om disse landes gældsbyrde ligger inden for den bedømmelsesmargen, som Maastricht-traktaten tillader.

Synonymer (engelsk) for "band":

band
rubber band
wedding band