Engelsk-dansk oversættelse af "bang"

EN

"bang" dansk oversættelse

volume_up
bang {substantiv}
DA
DA

"bang" engelsk oversættelse

EN
volume_up
bang! {interj.}
EN
EN
EN

bang {substantiv}

volume_up
The big bang would actually only cause problems for cash dispensing machines.
Big bang ville kun rigtigt skabe problemer for pengeautomaternes vedkommende.
There is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Man taler endda om et big bang med 10 lande samtidig.
Ved en big bang -løsning er frontloading nemlig nødvendigt.
DA

bang {et}

volume_up
bang
volume_up
bang {substantiv}
Big bang ville kun rigtigt skabe problemer for pengeautomaternes vedkommende.
The big bang would actually only cause problems for cash dispensing machines.
Man taler endda om et big bang med 10 lande samtidig.
There is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Ved en big bang -løsning er frontloading nemlig nødvendigt.
Because a 'big bang ' needs frontloading.

Eksempelsætninger "bang" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe big bang would actually only cause problems for cash dispensing machines.
Big bang ville kun rigtigt skabe problemer for pengeautomaternes vedkommende.
EnglishWe must not choose this way again in future, not even with a small bang.
Den vej må vi ikke vælge igen i fremtiden, ikke engang med en lille gruppe.
EnglishSecondly, the accession of new countries has been announced to coincide with a 'big bang ' in 2004.
For det andet er det bebudet, at de nye lande skal tiltræde på én gang i 2004.
EnglishI hope that we go for major enlargement, show magnanimity and obtain the 'big bang ' in 2003.
Jeg håber, at vi går efter den store udvidelse, viser storsind og får the big bang i 2003.
EnglishThis occurred without as much as a whimper, so that the Dutch press spoke of a 'whispered Big Bang '.
Det gik så stille for sig, at den nederlandske presse talte om et " hvisket Big Bang«.
EnglishSeptember 11 revealed with one bang the prevailing error of the old security policy.
Den 11. september afslørede med ét brag, hvor vildledende den tidligere overvejede sikkerhedspolitik er.
EnglishThere is even talk of a big bang of ten countries acceding simultaneously.
Man taler endda om et big bang med 10 lande samtidig.
EnglishFor example, I would support the big bang model for Finland.
F.eks. kunne man bruge os som støtte for big bang-modellen.
EnglishThere can be no big bang, but neither are we talking about a long period of dual circulation.
Der kan ikke blive tale om et big bang, men vi taler heller ikke om en lang periode med dobbelt cirkulation.
EnglishOne of these days there will be a puff of smoke, a loud bang and one of your Members will light up like a Christmas tree.
En af dagene vil der være en røgsky, et bang og et parlamentsmedlem, der lyser op som et juletræ.
EnglishBecause a 'big bang ' needs frontloading.
Ved en big bang -løsning er frontloading nemlig nødvendigt.
EnglishCommissioner Verheugen amply demonstrated this with the 'big bang ' enlargement in May this year, which damaged the Union.
I øvrigt mener jeg, at vi ikke bør føre disse forhandlinger i Strasbourg, men derimod i Bruxelles.
EnglishI can also specifically assure the House that we are not going for what is sometimes called " a big bang approach ".
Jeg kan også så afgjort forsikre Parlamentet om, at vi ikke stræber efter at lade tingene ske på én gang.
EnglishThus new methods are needed to boost Romania's progress in the coming months after the big bang.
Derfor er der brug for nye metoder for at sætte gang i fremskridtet i Rumænien i de kommende måneder efter de store omvæltninger.
EnglishAs I said earlier on, I do not think it will attract the support of some sort of ‘ big-bang’ elaborate scheme.
Som jeg sagde før, mener jeg ikke, at det vil betyde, at en eller anden form for revolutionerende detaljeret ordning støttes.
EnglishIt comes down to more bang for our buck.
EnglishTo achieve this objective, we do not need a supervisory ‘ big bang’, but rather to optimise the functioning of the Lamfalussy structure.
For at nå dette mål har vi ikke brug for et tilsynsmæssigt men snarere for at optimere Lamfalussy-strukturens funktion.
EnglishIf we had to describe what is to happen, we would not use the terms 'big bang ' or 'dual circulation '.
Det er muligt, at hvis vi skulle lave en typologi af det, vi gør, ville vi se, at vi ikke er midt i big bang og heller ikke endnu i den dobbelte cirkulation.
EnglishIf we do not tackle this now, fears that we will end up with the dreaded 'big bang ', which none of the governments wanted, will be totally justified.
Hvis vi ikke engagerer os nu, må vi altså rent faktisk befrygte, at det kommer til det frygtede big-bang, som ingen af regeringerne ønskede.
EnglishIn his explanatory statement he points out we could either do this with a big bang or we could do it in the way we are, converging first and then creating the Union.
I begrundelsen påpeger han, at vi enten kan gøre det med brask og bram, eller vi kan gøre det som nu, hvor vi først sikrer konvergensen og så skaber Unionen.

Synonymer (engelsk) for "bang":

bang