Engelsk-dansk oversættelse af "Bangladesh"

EN

"Bangladesh" dansk oversættelse

DA

"Bangladesh" engelsk oversættelse

EN

Bangladesh {egennavn}

volume_up
1. geografi
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
It can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.
Det kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.
DA

Bangladesh {egennavn}

volume_up
1. geografi
Bangladesh
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
Only then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
Det kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.
It can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.

Eksempelsætninger "Bangladesh" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishActs of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
Bangladesh har været ramt af voldshandlinger, lige siden landet blev grundlagt.
EnglishI look forward to working with Parliament on our relations with Bangladesh.
Jeg glæder mig til at samarbejde med Parlamentet om vores forhold til Bangladesh.
EnglishThe effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states.
I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne.
EnglishAfter four years, Mrs Nasreen came out of exile and is back in Bangladesh.
Efter fire år har fru Nasreen meldt sig fra sit eksil og er tilbage i Bangladesh.
EnglishOnly then will Bangladesh be able to recover the necessary internal stability.
Først da vil Bangladesh kunne genoprette den nødvendige indenrigspolitiske stabilitet.
EnglishMass-scale political strikes regularly bring life in Bangladesh to a standstill.
Med jævne mellemrum bringer massive politiske strejker livet i Bangladesh til stilstand.
EnglishIt can help with family planning, the key to stability for Bangladesh.
Det kan hjælpe med familieplanlægning, som er nøglen til stabilitet i Bangladesh.
EnglishI do not have the final exact figure on Bangladesh but I will obtain it for you.
Jeg er ikke i besiddelse af de endelige tal for Bangladesh, men jeg vil fremskaffe dem til Dem.
EnglishI am thinking of Bangladesh, Cambodia and our Mediterranean neighbours.
Jeg er klar over, at sådanne fænomener kun kan løses ved at øge forskningsbudgetterne.
EnglishCooperation agreements with Bangladesh, Cambodia, Laos and Pakistan are also under discussion.
Desuden drøfter man samarbejdsaftaler med Bangladesh, Cambodja, Laos og Pakistan.
EnglishMr President, on Bangladesh - Glyn Ford is quite right - this is a major disaster.
Hr. formand, med hensyn til Bangladesh har Glyn Ford helt ret, det er en alvorlig katastrofe.
EnglishI will end as I began, by saying that Bangladesh is a country with a future.
Jeg vil slutte, som jeg begyndte, med at sige, at Bangladesh er et land med fremtiden for sig.
EnglishB5-0609/ 2002 by Mrs Lambert and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Bangladesh.
B5-0609 / 2002 af Lambert m.fl. for Verts / ALE-Gruppen om Bangladesh.
EnglishMr President, in the past few weeks the escalating violence in Bangladesh has reached new heights.
Hr. formand, voldseskalationen i Bangladesh har nået nye højder i de seneste uger.
EnglishOne could also mention the devastating floods in Bangladesh in July.
Derudover kan nævnes de katastrofale oversvømmelser i Bangladesh i juli.
EnglishI am pleased that we have finally taken this initiative and are putting Bangladesh on the agenda.
I nogle regioner i landet synes officielle organer at samarbejde med dem.
EnglishI believe that this is fundamentally a credit to the people and indeed to the Government of Bangladesh.
Det mener jeg, grundlæggende skyldes befolkningen og også regeringen i Bangladesh.
EnglishIn Bangladesh restrictions on night work and overtime are being lifted.
I Bangladesh er begrænsningerne på nat- og overarbejder ophævet.
EnglishFirstly, the common short list of countries is extended to include Bangladesh and Pakistan.
For det første skal den fælles indstillingsliste over lande udvides med Bangladesh og Pakistan.
EnglishAs far as Bangladesh is concerned, I will provide you with the exact figure.
Hvad Bangladesh angår, vil jeg give Dem det nøjagtige tal.

Synonymer (engelsk) for "Bangladesh":

Bangladesh