Engelsk-dansk oversættelse af "banker"

EN

"banker" dansk oversættelse

volume_up
banker {substantiv}
DA

"banker" engelsk oversættelse

EN
EN

banker {substantiv}

volume_up
1. generel
All the Member States introduced legislation many, many years ago banning money laundering, be it by criminals, lawyers, bankers, whoever.
I alle medlemsstater har der i mange, mange år eksisteret love, der forbyder hvidvaskning af penge, og det gælder for alle mennesker, uanset om vedkommende er forbryder, advokat, bankier eller andet.
Ej heller er vores rolle begrænset til at spille bankmand.
2. nautik
DA

banker {flertal}

volume_up
1. finans
Privatiseringen af statsvirksomheder, inklusive banker, følger tidsplanen.
The privatisation of public companies, including banks, is on the agenda.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Banker og revisionsfirmaer kører seminarer og informerer deres klienter.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.

Eksempelsætninger "banker" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishNor is our role confined to that of banker.
Ej heller er vores rolle begrænset til at spille bankmand.
EnglishIf there are no advances or real improvements in those areas, then we are not going to pay and be the sole banker of this round.
Hvis der ikke er nogen tilnærmelser eller reelle forbedringer på disse områder, agter vi ikke at betale og være garant for hele denne runde.
EnglishIt is very important for me to underline that there must be other sources so that rural development is not the only banker.
Hvis der skal anvendes graduering i forbindelse med alle prioriterede opgaver, skal man også se præcist, hvor meget de får tildelt i bevillinger.
EnglishWhether the mindset of a central banker is enough to make a good Executive Board member, or whether it requires a broader vision and outlook is something we have debated a number of times.
Hr. formand, hr. kommissær, fru ordfører, i Parlamentet er vi enige i vurderingen af det fratrædende direktionsmedlem.
EnglishDisclosure of the number of one's carte bleue -style banker's card can be avoided, and there will be no need to dispose safely of the ticket issued by the cash dispenser when money is paid out.
Det vil således ikke længere være nødvendigt at afsløre sit kreditkortnummer eller at smide kvitteringen fra automaten ud, når man hæver kontanter.