Engelsk-dansk oversættelse af "banks"

EN

"banks" dansk oversættelse

DA
DA
volume_up
bank {substantiv}
volume_up
banking {substantiv}
EN

banks {flertal}

volume_up
1. finans
The privatisation of public companies, including banks, is on the agenda.
Privatiseringen af statsvirksomheder, inklusive banker, følger tidsplanen.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
Banks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
Banker og revisionsfirmaer kører seminarer og informerer deres klienter.

Eksempelsætninger "banks" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIt would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
En frivillig forhøjelse fra bankernes side ville være meget glædelig og ønskelig.
EnglishIt sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
EnglishThese amounts may be offset against the national central banks ' monetary income.
Sådanne beløb kan udlignes med de nationale centralbankers monetære indtægter.
EnglishAccording to the banks, nothing ever gets lost, so that can never be an issue.
Bankerne siger, at de aldrig mister noget, så det kan aldrig blive et problem.
EnglishThat money does not belong to the State, or to the budget, but to the banks.
Disse penge er ikke statens penge, og ikke finanslovens, det er bankernes penge.
EnglishThere are four banks, the European Investment Bank and the Coal and Steel Union.
Der er fire banker, Den Europæiske Investeringsbank og Kul- og Stålunionen.
EnglishFor banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
Bankernes henvisning til standardiseringen af systemerne alene rækker ikke.
EnglishAll over the media, we read today's headlines: 'All banks agree rescue plan
Vi kan læse følgende i flere medier i dag: " Samtlige banker accepterer redningsplan.
EnglishThis is also the principal mission assigned to the European system of central banks.
Dette er ligeledes den vigtigste opgave for Det Europæiske Centralbanksystem.
EnglishIndeed, I spoke earlier about the involvement of the European banks in Asia.
For lidt siden omtalte jeg faktisk de europæiske bankers engagement i Asien.
EnglishIn theory the same charges should apply to both banks and investment firms.
I teorien skulle de samme krav gælde for både banker og investeringsfirmaer.
EnglishTaken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
Alt i alt vil meddelelsen være til gavn for kreditinstitutterne og også for forbrugerne.
EnglishIt is true that the Russian banks, which are weak and fragmented, have been careless.
Det er sandt, at de russiske banker, der er svage og ødelagte, har været uforsigtige.
EnglishMonetary policies and the central banks were to remain active up to 1 January 1999.
Indtil den 1. januar 1999 forbliver valutapolitikkerne og centralbankerne stadig aktive.
EnglishThe European Central Bank and the national central banks may issue such notes.
Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker kan udstede sådanne pengesedler.
EnglishIt is scandalous that Italian banks have been given advance warning of an investigation!
Sikke en skandale, at italienske banker blev advaret på forhånd før en undersøgelse!
EnglishIt is right that everyone is stressing the independence of the central banks.
Med rette gøres der overalt opmærksom på centralbankernes uafhængighed.
EnglishBesides the supervision of banks, we also need supervision of non-banking institutions.
Ud over tilsynet med banker har vi også brug for et tilsyn med ikkebanker.
EnglishThe banks and their staff have also contributed a great deal to the smooth transition.
Også bankerne og deres medarbejdere har bidraget til et vellykket forløb.
EnglishThe presidents of the national banks will also start a dialogue with their parliaments.
Også nationalbankdirektørerne vil indlede en dialog med deres parlamenter.