Engelsk-dansk oversættelse af "baptism"

EN

"baptism" dansk oversættelse

volume_up
baptism {substantiv}
EN

baptism {substantiv}

volume_up
1. generel
baptism (også: christening)
2. religion
baptism
My baptism - and I hope it will not be a baptism of fire - will take place tomorrow evening.
Min dåb - det er forhåbentlig ikke en ilddåb - finder sted i morgen aften.
But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
Men en Dåb har jeg at døbes med og hvor ængstes jeg indtil den er fuldbyrdet!
The baptism of John, was it from heaven, or of men?
Johannes's Dåb var den fra Himmelen eller fra Mennesker?

Eksempelsætninger "baptism" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBut I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
Men en Dåb har jeg at døbes med og hvor ængstes jeg indtil den er fuldbyrdet!
EnglishMy baptism - and I hope it will not be a baptism of fire - will take place tomorrow evening.
Min dåb - det er forhåbentlig ikke en ilddåb - finder sted i morgen aften.
EnglishJohn did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Johannes kom han som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse.
EnglishAnd he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;
Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse
EnglishAnd all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.
Og hele Folket som hørte ham endog Tolderne gav Gud Ret idet de bleve døbte med Johannes's Dåb.
EnglishThe baptism of John, was it from heaven, or of men?
Johannes's Dåb var den fra Himmelen eller fra Mennesker?
EnglishHe has had rather a baptism of fire as a new Commissioner.
Han har fået lidt af en ilddåb som ny kommissær.
EnglishWe can rightly say that, even before its official introduction, the euro has already gone through its baptism of fire.
Man kan med rette sige, at euroen har bestået sin første ilddåb, allerede før den indføres officielt.
EnglishAre ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with?
EnglishThat word, I say, ye know, which was published throughout all Judaea, and began from Galilee, after the baptism which John preached;
I kende det som er udgået over hele Judæa idet det begyndte fra Galilæa efter den Dåb som Johannes prædikede
EnglishAnd they said, Unto John's baptism.
EnglishThe baptism of John, whence was it?
EnglishBeginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.
lige fra Johannes's Dåb indtil den Dag da han blev optagen fra os blive Vidne sammen med os om hans Opstandelse.
EnglishOne Lord, one faith, one baptism,
EnglishAnd Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:.
" Men Jesus sagde til dem: "Den Kalk som jeg drikker skulle I drikke og den Dåb som jeg døbes med skulle I døbes med;.
EnglishBut when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?!
Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Dåb sagde han til dem: "I Øgleunger!
EnglishBuried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead.
idet I bleve begravne med ham i Dåben i hvilken I også bleve medoprejste ved Troen på Guds Virkekraft som oprejste ham fra de døde.
EnglishI also wish to greet Mr Kovács, the new Commissioner-designate for taxation, who is similarly having his baptism of fire today.
Med disse to aftaler afsluttes den nødvendige del med indgåelse af aftaler, som går forud for ikrafttrædelsen af direktivet i de lande, som jeg nævnte før.
EnglishThis man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.
Denne var undervist om Herrens Vej og brændende i Ånden talte og lærte han grundigt om Jesus skønt han kun kendte Johannes's Dåb.
EnglishThen said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.
Da sagde Paulus: "Johannes døbte med Omvendelses-Dåb idet han sagde til Folket at de skulde tro på den som kom efter ham det er på Jesus.